Det Stockholmsbaserade SaaS-bolaget, By Mates, grundades 2017 och arbetar med affärsidén som syftar till att skapa en digital och unik mötesplats för ungdomar och andra i behov. På den digitala mötesplatsen kan alla socialisera och utvecklas under en trygg och sluten miljö. 

By Mates genomför nu en kapitalanskaffning, kapitaltillskottet kommer användas till marknadsföring, organisationsförstärkning, driftkostnader och plattformsutveckling. Du kan läsa mer om nyemissionen här.

Gå direkt till aktieteckning och mer information hos By Mates

Erbjudandet

Teckningskurs: 25 SEK/aktie
Antal aktier i erbjudandet: 200 000 st (5 000 000 SEK)
Teckningstid: 2 april – 31 maj
Antal utestående aktier: 1 830 953
Pre-Money Värdering: Ca 45 MSEK
Minsta teckningspost: 200 aktier (5 000 SEK)

Läs mer om By Mates och den pågående emissionen

Se intervjun med Andreas Bengtson, vd och grundare, samt Gabriel Eriksson, COO och medgrundare.

Under 2023 uppgraderade By Mates affärsmodellen till en mer skalbar lösning, främst genom att ta ett tydligt steg mot Sveriges fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Plattformen som By Mates utvecklat skulle nu erbjudas direkt till kommuner, och hittills har responsen varit väldigt positiv då tjänsten skapar ett mervärde för individen och samhället i stort. Den nya affärsmodellen beräknas även ta bolaget till break-even tidigast i år och senast i mitten av nästa år.

Barn och ungdomar har en stark dragning till spel, istället för att motarbeta detta intresse, använder By Mates det för att göra samhället en tjänst. Plattformen aktiverar ungdomar genom spel och andra sociala aktiviteter i en kontrollerad miljö utan mobbning och osakligt språk. Utöver spel tillgodoser man ett brett spektrum av behov – en plats där användaren kan förbättra sina språkkunskaper, lära sig arbeta i lag, introduceras till programmering och andra användbara tjänster som kan gynna CV:et längre fram i livet.

Lansering av B2B-tjänster – stärker befintlig affärsmodell

By Mates community-plattform har växt snabbt och under 2022 uppnådde By Mates en användarbas bestående av 40 000 användare. Samtidigt har kundanskaffningskostnaderna trimmats ner rejält, ett resultat av marknadsföringsinsatser riktade mot den specifika målgruppen. Under tiden som plattformen växt har nya affärsben upprättats med mål om att skapa en mer diversifierad och skalbar intäktsmodell. Det senaste och mest banbrytande tillskottet är lanseringen av B2B-tjänsterna som riktas direkt mot kommuner, närmare bestämt fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Det är denna satsning som gör By Mates till en samhällsrörelse på riktigt.  

By Mates finansiella prognos 

I Sverige finns det 1 050 fritidsgårdar, 4 800 skolor och 5 000 LSS-boenden, med andra ord är den lokala marknaden enorm, samtidigt som den inte är bearbetad. Förutsättningarna innebär en stor potential för bolaget att öka omsättningen och resultatet i framtiden. Initialt riktar sig plattformen till fritidsgårdar och under 2024 är det kommunicerade målet att ingå 50 nya avtal med fritidsgårdar runt om i Sverige. Den interna ambitionen avseende antal är självklart betydligt högre. Värdet per avtal är 20 000 – 30 000 SEK per månad och karaktäriseras av låga uppstartskostnader tack vare smidig och enkel implementation. Avtalen är generellt långa och med goda möjligheter till förlängning, det första är på 48 månader. Man planerar att nå break-even för bolaget under det fjärde kvartalet i år. Break-even nivån är beräknad till 20 st implementerade avtal. 

Investera i en positiv finansiell utveckling och gör en insats för våra ungdomar! 

Genombrottsorder

I februari meddelade By Mates att de erhållit en första genombrottsorder med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Du kan läsa allt om denna affär här. Strax därefter kunde man läsa om att installationen flutit på bra och att sveriges första digitala fritids hade invigts.

Varför är By Mates B2B-tjänster attraktiva?

Sverige har under de senaste åren upplevt ett påtagligt utanförskap, ökad segregation och en växande digital klyfta. Det drabbar individer i alla åldrar och slutligen det svenska samhället. By Mates motverkar den negativa utvecklingen genom att bjuda in barn, ungdomar och LSS-boende till en sluten digital mötesplats där utrymme finns för att ha kul och utvecklas. Syftet är att aktivera individer i utsatta områden samt komplettera de redan fysiska aktiviteterna med spel och sociala aktiviteter, vilket By Mates är övertygade om att det går. 

Samhällsnyttan som By Mates bidrar med är ett stort incitament för svenska kommuner, men det finns även en stor ekonomisk vinning i att implementera community-plattformen. Idag kan en fritidsgård beroende på förutsättningar som ort och personal ta emot 30 – 100 ungdomar. Med hjälp av By Mates plattform så kan fritidsgården dubbla sin kapacitet, med samma personalstyrka.

Vi konfronterar den verklighet där en betydande del av unga saknar fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda en meningsfull digital fritid motverkar vi inte bara detta, utan adresserar även de allvarliga konsekvenserna av tidig rekrytering till organiserad kriminalitet. Vi befinner oss i spetsen för en revolutionerande förändring inom ungdomsverksamhet där vår banbrytande digitala fritidsgård, som kombinerar modern teknik med traditionell fritidsverksamhet, är lösningen som både spar tid och samtidigt engagerar fler. Det betyder att fler kan få en meningsfull fritid till en kostnad som är lägre än tidigare.
‍Genom etablerade gränsöverskridande nätverk kan By Mates expandera lösning internationellt på ett smart sätt. Samarbeten mellan kommuner och länder sker redan inom dessa frågor och där är det många som följer vår resa med Hässelby-vällingby.
‍Att satsa på By Mates och bli delägare innebär inte bara en potentiell ekonomisk avkastning, utan också en chans att bidra till ett samhälle där alla ungdomar får möjligheten att växa och utvecklas.
‍Investera för avkastningen, men var med på resan för samhällsnyttan.
Win win., Säger Andreas Bengtsson, VD och medgrundare av By Mates

Potentiella exit-möjligheter

By Mates har sedan start strävat efter att främja digital jämlikhet, minska socioekonomiska klyftor och dra nytta av det positiva inflytandet av gaming. Men i likhet med alla aktiebolag har bolaget noggrant utarbetat en exit-strategi i enlighet med aktieägarnas ekonomiska intressen. Den primära exitplanen är en marknadsnotering på lämplig lista. Bolaget har gjort en del förberedelser inför detta och har en god aktiespridning med nära 300 aktieägare redan innan denna nyemission som genomförs nu.

Läs mer om möjligheten att bli en del av By Mates