Ny statistik från SCB visar att inflationen återigen nått rekordnivåer. Enligt bankutmanaren Lunar har inflationstakten fått svenskarna att dra åt svångremmen – buffertsparandet har ökat med hela 33 procent. 

Under tisdagen meddelande SCB att inflationen under maj låg på 7,2 procent (KPIF) – den högsta siffran på 31 år. Samtidigt visar ny statistik från Lunar att svenskarnas sparmål skiftat fokus – från bilar, lägenhet och resor är det nu buffertsparande som fullständigt dominerar.

–Under maj ökade andelen sparmål inför tuffare tider med 33 procent, vilket är en ganska anmärkningsvärd ökning. Framtida lägenhetsköp eller rena nöjesmål får helt enkelt stå tillbaka, säger Mats Persson Bergius, Sverigechef på Lunar.

I sammanställningen har Lunar analyserat strax under 200 000 svenska kunders olika sparmål, och statistiken visar att det det oroliga världsläget satt sin prägel på sparandet. Under maj 2022 buffertsparade nästan var tredje svensk, att jämföra med cirka 13 procent under samma månad 2020. Då var det istället bilen som hade ledartröjan bland sparmålen.

– För två år sedan sparade mer än var tionde Lunarkund till en bil, nu är den siffran nere på runt 7 procent. Samtidigt var det oroliga tider även 2020 och flera avsatte pengar till tuffare tider då också, men inte alls i den skalan som vi ser nu, säger Mats Persson Bergius.