Bublar Groups dotterbolag Goodbye Kansas Studios har nått en principöverenskommelse för ett utökat samarbete med en framstående AAA spelutvecklare avseende regi, Performance Capture och angränsade tjänster. Ordervärdet beräknas uppgå till omkring 37 MSEK för leverans i slutet av augusti 2021. Bublar Group ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och aktien steg till 3,34 kr på beskedet, upp knappt 20% på måndagsförmiddagen.

I projektet ingår bland annat så kallad Perfomance Capture, en mer utvecklad form av klassisk Motion Capture dvs rörelseinspelningar i 3D. Inspelningarna görs i Goodbye Kansas unika Performance Capture-studio i Stockholm. Projektet inkluderar även regi, animation och andra närliggande tjänster.

– Vår expertis inom Performance Capture är unik i vår del av världen och vi är väldigt glada att kunna förlänga och utvidga vårt samarbete med en framstående spelutvecklare. Vi är hedrade av kundens förtroende för ett så stort samarbete och ser fram emot att fortsätta arbeta nära dem, säger Anton Söderhäll, Executive Producer på Goodbye Kansas Studios.

– Vi ser en stark efterfrågan på avancerad teknologi för produktion av digitalt innehåll för spel, TV och film. Under 2020 uppgick andelen projekt som har någon del Capture-inspelning till 60 procent av totala intäkterna för Goodbye Kansas. Den globala marknaden för Motion Capture växer och förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 12 procent de närmaste fem åren enligt analyshuset Mordor Intelligence. Det visar att Goodbye Kansas tidiga investeringar i teknologin ger utdelning, säger Peter Levin, Koncernchef och VD, Bublar Group.