Grön omställning hotas. Fram till 2030 förutspås en global arbetskraftsbrist inom gröna energisektorer, särskilt inom solenergi, vindkraft och biobränsleteknologi, som utgör grundläggande pelare i övergången till förnybar energi. Denna brist kan orsaka en ökning av den globala medeltemperaturen med 0,1 grader på grund av förseningar i klimatomställningen, enligt en nyligen publicerad undersökning från Boston Consulting Group (BCG).

För att uppnå de globala klimatmålen krävs ytterligare sju miljoner människor världen över som arbetar inom gröna energiområden. Det är nödvändigt att aktivt motverka den geografiska obalansen i arbetskraftsfördelningen och se till att tillräckligt många har möjlighet att utbilda och uppgradera sina färdigheter i takt med den ökande efterfrågan på marknaden.

Många kvalificerade personer med rätt kompetens befinner sig geografiskt sett på platser där behovet är lägre än på de mest påverkade områdena.

– Att i stor skala vidareutbilda människor och underlätta för omallokering av kompetent arbetskraft är avgörande för att lyckas nå klimatmålen, säger Johann Harnoss som arbetar med innovation kopplat till global talangförsörjning på BCG Henderson Institut.

Av de sju miljoner potentiella jobben som riskerar att förbli vakanta, är fem miljoner koncentrerade i de tio största koldioxidutsläppande ekonomierna, vilket tydligt betonar behovet av att aktivt främja rekryteringen av kvalificerad arbetskraft.

– Ämnen som hållbar finansiering, infrastruktur och teknisk innovation är med rätta högst upp på agendan inför COP28. Men behovet av arbetskraft tenderar att förbises. Att komma till rätta med detta kommer att vara nyckeln till att lyckas i klimatomställningen säger Janina Kugel, senior rådgivare på BCG och medförfattare till studien.