Det har varit turbulenta tider på energimarknaderna. Medan oljepriset har sett en uppgång under den senaste perioden, har diesel upplevt en ännu kraftigare prisökning. Enligt rapporter från nyhetsbyrån Bloomberg har dieselpriset på världsmarknaden skjutit i höjden med hela 60 procent sedan början av sommaren.

Denna prisökning har naturligtvis fått direkta konsekvenser för svenska konsumenter. Vid våra bensinstationer har detta resulterat i ett literpris som nu överstiger 26 kronor. Detta är den högsta nivån vi sett sedan förra hösten, och det är anmärkningsvärt att notera att bensinpriset inte har följt samma uppåtgående trend i samma utsträckning.

Men vad ligger bakom denna kraftiga prisökning?

Ett av problemen verkar vara kopplat till kapacitetsbrist vid raffinaderierna. Efter de störningar som pandemin orsakade, har flera raffinaderier haft svårt att matcha den växande efterfrågan på diesel. Men situationen kan komma att förvärras ytterligare. Två av världens största oljeproducenter, Saudiarabien och Ryssland, har minskat sin produktion av den typ av olja som primärt används för att tillverka diesel.

Toril Bosoni, chef för oljemarknadsdivisionen på den Internationella energiorganisationen (IEA), uttrycker sin oro över situationen. “Vi ser en risk för en fortsatt knaper marknad, speciellt för destillat (bland annat diesel), när vi närmar oss vintermånaderna. Raffinaderierna gör sitt bästa, men det är en utmaning att hänga med i den nuvarande takten”, säger hon till Bloomberg.

Så, för svenska förare som förlitar sig på diesel för sina fordon, kan det vara klokt att hålla ett öga på utvecklingen. Dieselpriset ser ut att förbli på en hög nivå, åtminstone under den närmaste framtiden.