Brightmill, en av Sveriges främsta interimsbyråer, fortsätter att expandera trots den pågående konjunkturnedgången. Med sin starka digitala inriktning tar företaget nu sikte på Danmark för att tillgodose behovet av interimschefer. Danmark har en växande marknad för interimschefer, men få specialiserade aktörer inom området. Dessutom ligger landet efter när det gäller digitaliseringen av denna typ av affärsverksamhet. Brightmill ser därför en stor potential för sin verksamhet i Danmark, säger Henrik Engstam Phalén, vd och grundare av Brightmill.

På dagens arbetsmarknad är det tydligt att det finns ett behov av kompetens inom en rad olika yrkesgrupper. Det är inte ovanligt att det tar upp till ett halvår att tillsätta chefspositioner. Redan från starten har Brightmill utvecklat effektiva arbetsmetoder och satsat på moderna verktyg. Denna strategi, i kombination med Brightmills omfattande nätverk av interimschefer, har visat sig vara mycket framgångsrik. Bolaget har lyckats tillgodose kundernas kompetensbehov med både precision och snabbhet.

“Många kunder befinner sig i situationen att en nyckelperson, som exempelvis en CFO, lämnar. Det är då viktigt att kunna snabbt få rätt kompetens på plats. Vi är specialiserade på interim management och har anpassat alla våra processer därefter, vilket innebär att vi oftast kan placera en interimschef inom två veckor”, förklarar Henrik.

Företagsgruppen Broviken, som investerar i nordiska företag inom tjänstesektorn och planerar att börsnoteras 2025, blev huvudägare i Brightmill för lite över ett år sedan. Som en del av Broviken är Brightmill nu redo att förverkliga sina expansionsplaner utomlands, där den danska marknaden ses som det första steget.

“Vi har en modern och anpassningsbar organisation. Med vår Country Manager, Søren Selnæs, som har gedigen erfarenhet inom branschen, är vi redo att bevisa att vi kan växa organiskt på nya marknader. Vår ambition är att etablera vår verksamhet i fler europeiska länder framöver”, avslutar Henrik.