Ledarna för BRICS-gruppen, har erbjudit Saudiarabien, Iran, Etiopien, Egypten, Argentina och Förenade Arabemiraten att ansluta sig. Detta steg syftar till att öka inflytandet för detta samarbete som har åtagit sig att försvara intressen för länder i ”Globala Syd”.

Denna utvidgning kan också öppna möjligheter för många andra länder som vill ansluta sig till BRICS. För närvarande består BRICS av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Detta sker i en tid då geopolitisk polarisering driver Kina och Ryssland att skapa en motvikt till Väst.

Den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa, som värd för ett toppmöte för BRICS-ledare, meddelade att de nya medlemsländerna kommer att tas in den 1 januari 2024.

Diskussionen om denna utvidgning har varit central under det tre dagar långa mötet i Johannesburg. Även om alla BRICS-länder offentligt har uttryckt stöd för utvidgningen, har ledarna varit oense om omfattningen och hastigheten på detta.

Trots att BRICS-länderna tillsammans utgör ungefär 40 procent av världens befolkning och närmare en fjärdedel av den globala ekonomin, har deras svårighet att enas kring en gemensam vision begränsat deras globala politiska och ekonomiska påverkan.

Över 40 länder har visat intresse för att ansluta sig till BRICS, enligt sydafrikanska tjänstemän, och 22 har formellt ansökt om medlemskap. Dessa länder representerar olika möjliga kandidater som drivs av önskan att skapa en mer balanserad global ordning som de anser är snedvriden till deras nackdel, och de dras till BRICS löfte om att omstrukturera den globala maktfördelningen.