Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -3 % och villapriserna med -1 %. Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +2 % respektive +3 %, enligt de senaste mätningarna av bostadspriser från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter och även denna gång är det Stockholmsområdet som inlett och leder nedgången. Storstockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3 % senaste månaden och årssiffrorna minskar till +2 % respektive +5 %. Priserna i Storgöteborg och centrala Göteborg minskade med -2 % och där är nu årssiffrorna +1 %. Även i Stormalmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång med -1 % och en årstakt som minskat till +4 %, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
Även på villamarknaden är det störst nedgång i Storstockholm där priserna gick ned med -2 %. I övriga storstadsområden var nedgången -1 %. Villamarknaden tenderar att röra sig något mer stabilt då marknaden svänger och faktum är att priserna i områdena utanför storstadsregionerna sammantaget var oförändrade i juni, säger Hans Flink.

Marknaden
Juni präglades av säljare och köpare hade svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gjorde att antalet affärer var väsentligt lägre jämfört med samma månad både 2021 och 2020. Ser vi till hela första halvåret var antalet sålda bostadsrätter 10 % lägre än rekordåret 2021 men 9 % högre än 2020.

Antalet sålda villor var 6 % lägre än 2021 men 2 % högre än 2020, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentarer
Kombinationen av räntehöjningar, högt utbud, stigande levnadskostnader och negativ marknadspsykologi fortsätter att påverka priserna. Våra medlemmar berättar om köpare och säljare vars prisförväntningar allt oftare står långt ifrån varandra, vilket gör att affärerna tar längre tid och fastighetsmäklarna får arbeta ännu hårdare, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2022

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 3 % – 4 % + 2 % 42765
Centrala Stockholm – 3 % – 5 % + 5 % 103301
Stor-Stockholm – 3 % – 4 % + 2 % 62322
Centrala Göteborg – 2 % – 3 % + 1 % 67683
Stor-Göteborg – 2 % – 2 % + 1 % 48286
Centrala Malmö – 1 % ± 0 % + 4 % 39286
Stor-Malmö – 1 % + 1 % + 4 % 35787

Statistiken baseras på försäljningen av 30 570 bostadsrätter under april 2022 – juni 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2022 – mars 2022, tolvmånaderssiffran med april 2021 – juni 2021 och i enmånadssiffran jämförs mars 2022 – maj 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2022

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 1 % ± 0 % + 3 % 4011 000
Stor-Stockholm – 2 % – 3 % + 2 % 6981 000
Stor-Göteborg – 1 % – 1 % + 2 % 6031 000
Stor-Malmö – 1 % – 1 % + 1 % 5249 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 600 villor under april 2022 – juni 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2022 – mars 2022, tolvmånaderssiffran med april 2021 – juni 2021 och i enmånadssiffran jämförs mars 2022 – maj 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 8 % 2416 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 671 fritidshus mellan juli 2021 och juni 2022. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Källa: Svensk Mäklarstatistik