Inledning av utredningen

Den 4 april 2024 påbörjade Bravida en omfattande utredning efter att Region Skåne avbröt sitt ramavtal med företaget med påståendet att Bravida använt överfakturering. Bravida Sverige AB har därmed noggrant granskat alla avtal i de elva avdelningarna som haft Region Skåne som uppdragsgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Överfakturering upptäckt

Undersökningen har avslöjat att avsiktlig överfakturering faktiskt förekommit i den avdelning som Region Skåne tidigare uppmärksammat. Det rör sig om Malmö El Service som under en treårsperiod överfakturerat Region Skåne med cirka 1,5 miljoner SEK. Dessutom har samma avdelning överfakturerat ytterligare en kund i Skåne till ett belopp på cirka 0,6 miljoner SEK.

Resultat från övriga avdelningar

Trots den allvarliga upptäckten i Malmö, har inga bevis för avsiktlig överfakturering hittats i de övriga tio avdelningarna. Bravida rapporterar också att en omfattande granskning av företagets övriga ramavtalskunder inom den offentliga sektorn i Sverige inte visat på några tecken på avsiktlig överfakturering.

Företagets åtgärder

Bravida har beslutat att göra en polisanmälan och har redan påbörjat samarbetet med polisen. “Det som skett inom en av våra avdelningar i Region Malmö är allvarligt och går stick i stäv mot våra riktlinjer, processer och värderingar”, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida. “Våra kunder ska känna trygghet i att de faktureras korrekt.”

Omfattande genomlysning och framtida åtgärder

I en utvidgad granskning har Bravida även analyserat avvikelser mellan fakturerade och registrerade timmar för alla ramavtal med en årlig omsättning om minst 10 MSEK. Denna granskning täckte 26 avtal med en sammanlagd omsättning på cirka 470 miljoner SEK det senaste året. Av 25 816 arbetsordrar identifierades 75 fall av avvikelse som var större än 11 timmar, vilket endast utgör 0,3 % av det totala antalet granskade ordrar.

Slutsatser och framtid

Bravida fortsätter sitt arbete med att säkerställa transparens och rättvisa i faktureringsprocesser. Medan Ekobrottsmyndigheten och Region Skåne har inlett en förundersökning, bistår Bravida aktivt i undersökningen för att säkerställa en korrekt hantering av situationen. “Vi har inte funnit belägg för att det skulle förekomma avsiktlig överfakturering i någon annan avdelning än Malmö El Service”, tillägger Johansson. Bravida är fast beslutna om att stärka sina interna kontroller och återställa förtroendet hos alla sina kunder.