Bra företag överlever dåliga tider. Bättre företag förnyar sig.

Brinnande inflation, krig i Ukraina, spänningar med Kina, problem med leveranskedjor och en hotande lågkonjunktur – det råder ingen brist på utmaningar för företag i världen just nu. Idag är det viktigare än någonsin för företag att vara effektiva. Men att bara fokusera på kortsiktigt sparande kan göra skada på lång sikt. Att vara strategisk och hitta nya intäktsströmmar är också av avgörande betydelse. Det skriver Margreet Brenkman, chef för Norra Europa på betalningsföretaget Stripe.

Att lära av det förflutna

Att titta på tidigare nedgångar kan vara lärorikt. I dotcom-kraschen i början av 2000-talet föll Nasdaq med 78 procent när tusentals onlineföretag gick i konkurs. De företag som överlevde gjorde det till mycket lägre värderingar.

Men några av vår tids mest framgångsrika teknikföretag överlevde krisen. Amazons intäkter nästan fördubblades från första kvartalet 2000 till fjärde kvartalet 2001. Nedgången var av avgörande betydelse för företaget, delvis på grund av de strategiska beslut man tog som positionerade företaget för framgång långt bortomekonomiska cykler. 

Amazon lanserades på 1990-talet som en bokhandel. Men i slutet av 2000, sex månader efter dotcom-kraschens inledande fas, lanserade man Amazon Marketplace som släppte in tredjepartssäljare på webbplatsen. Digitala marknadsplatser var inte lika vanligt förekommande då som de är idag, så det var inte ett självklart beslut för Amazon att öppna upp sin plattform. Flytten krävde en betydande investering. På den tiden var det komplicerat och dyrt att bygga en marknadsplats. Men Amazon bestämde sig för att investera trots att krisen förstörde aktiekursen – och belönades med extrem framgång.

Att göra mer, med mindre

Mycket har förändrats sedan dotcom-kraschen. Spridningen av API:er och SaaS-verktyg har dramatiskt minskat den operativa bördan för företag, vilket innebär att stora strategiska projekt kan levereras med låga fasta kostnader. Att starta en Amazon-liknande marknadsplats kräver till exempel inte månader eller ens år av mjukvaruutveckling längre, eftersom det kan byggas med färdiga verktyg som Stripe Connect.

Även om det har hjälpt till att påskynda företagsbyggande och innovation, kan det komplexa samspelet mellan mjukvaror idag vara svårt att navigera. Under en avmattning kan det vara en användbar övning att granska egna tekniklösningar och SaaS-leverantörer för att identifiera var du kan sänka din kostnadsstruktur. Vilka leverantörer kan hjälpa dig att accelerera din tillväxt? Finns det delar av ditt företag du borde bygga själv istället för att köpa in som en tjänst? Och beror svaret på den frågan på om konjunkturen går upp eller ner?

Strategiskt beslutsfattande idag

En beräkning av total ägandekostnad (TCO) kan ge en tydlig bild av de faktiska kostnaderna för en investering och de långsiktiga konsekvenserna av att välja en leverantör framför en annan. Vid betalningar ger de omedelbara implementerings- och installationskostnaderna för en mjukvara inte en fullständig översikt – inte heller de pågående transaktionskostnaderna. Konsekvenserna är mycket mer långtgående än så.

Värdet av utvecklartid måste bedömas mot nyttan av att använda knappa ingenjörsresurser för mer strategiska delar av verksamheten. Samtidigt måste mjukvaruleverantörens fullständiga produktutbud och framtida innovationer beaktas för att bevara flexibiliteten i framtiden. 

Tillsammans med en TCO-beräkning kan en TEI-analys (Total Economic Impact) också hjälpa. Den räknar på kostnader som investeringar och tar hänsyn till deras potentiella avkastning. Genom att introducera nya affärslinjer och avsätta mer tid för utvecklare till utvecklingen av kärnprodukter, blir företag mer dynamiska när ekonomin växer och mer motståndskraftiga när marknaden är skakig. 

Sluta aldrig förnya dig

Hundraåriga företag som Ford eller Maersk har överlevt dåliga tider, inklusive den stora depressionen. De har gång på gång lärt sig att enda sättet att överleva en nedgång är att vara innovativa. Ford uppfann löpande bandet 1914 och mer än ett sekel senare är de bland de första biltillverkarna att tänka holistiskt kring sina kunders digitala betalningsupplevelse. Maersk har utvecklats med sjöfartsindustrin, vuxit genom flera kriser under det senaste århundradet, och anammar nu framgångsrikt teknik för att tillhandahålla en helt digital logistikplattform till sina kunder. 

Traditionella företag har länge försökt lära av teknikföretagens framgångar och använda lärdomarna för att själva anpassa sig i den digitala världen. I rådande ekonomiskt klimat kan det vara en god idé att vända på kunskapsöverföringen: unga teknikföretag kan lära mycket av dem kring anpassningsförmåga, innovation och motståndskraft.