I en tid där globala hållbarhetskrav intensifieras, står Boxon ut som ett exempel på hur ambition möter ansvar. Företagets nya hållbarhetsrapport för 2023 inte bara bekräftar deras ledande position inom förpackningsindustrin utan också deras framgång i att driva en grönskande förändring.

Ett globalt hållbarhetsföredöme

EcoVadis, ett välkänt oberoende analysföretag, har nyligen tilldelat Boxon guldstatus inom hållbarhetsförvaltning. Detta erkännande placerar dem i topp 2 procent av världens mest hållbara företag, en indikation på deras betydande framsteg och engagemang för miljön. Boxons strategi har inkluderat ambitiösa mål som att minska sitt klimatavtryck och förbättra produktspårbarheten, vilket har genererat positiva effekter för både företaget och dess stakeholders. Rapporten kan laddas ned på länken nedan.

Sustainability Report 2023

Expansion genom hållbarhet

Boxons engagemang för hållbarhet har visat sig vara en stark tillväxtmotor. Under det gångna året har de välkomnat den norska elektronikkedjan Elkjøp som ny kund, en affär som delvis drivits igenom tack vare Boxons höga betyg från EcoVadis. Detta framhäver hur miljöansvar inte bara är en moralisk plikt utan också en konkurrensfördel i dagens affärsvärld.

Betydande minskningar av CO2-utsläpp

Trots kraftig tillväxt har Boxon lyckats minska sina CO2-utsläpp med 24 procent jämfört med 2019. Denna bedrift är delvis tack vare deras adoption av Science Based Targets (SBTi), som säkerställer att deras miljömål är i linje med Parisavtalet. Denna framgång berättar om en större berättelse där företag aktivt måste skala upp sina ansträngningar för att möta globala klimatmål.

Ledarskap i ansvarsfull skogsförvaltning

Med 80 procent av sina faciliteter FSC-certifierade, har Boxon cementerat sitt åtagande till hållbar skogsförvaltning. Över hälften av deras försäljning kommer nu från produkter som inte bara är certifierade utan också innehåller minst 30 procent återvunnet material, vilket visar på en genomtänkt balans mellan naturresursanvändning och miljöbevarande.

“Vårt arbete fortsätter, vi är optimistiska, och hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. De gemensamma ansträngningarna från alla Boxons anställda och partners har gjort oss redo för en intressant fortsättning på 2024 och framöver,” säger Fredrik Ståhl, VD för Boxon Group AB.