År 2005 började nya riktlinjer gälla för fastighetsboxar på den svenska marknaden, vilket öppnade upp för nya möjligheter. Syftet med regleringen var att alla flerbostadshus skulle installera fastighetsboxar innan utgången av 2010, vilket skulle skapa en stor marknad med påtaglig efterfrågan.

I dagens reportage förklarar Olle Årman, vd för Boxicon, hur bolaget lyckats hålla uppe en hög tillväxttakt samtidigt som han förklarar hur man kommer fortsätta arbeta på ett innovativt sätt framöver.

Efter två år av förberedelser grundade Olle, tillsammans med två vänner, bolaget Dinbox. Bolaget grundades 2007 och med Olle som VD växte bolaget snabbt och blev redan 2010 störst på fastighetsboxar i Sverige. Olle stannade i bolaget i tolv år för att sedan tillsammans med Magdalena Sevelin och David Apelqvist starta bolaget Boxicon AB.

Under det första verksamhetsåret 2021 uppgick Boxicons omsättning till 5,5 MSEK och under 2022 beräknas omsättningstillväxten fortsätta hålla i sig och uppgå till 11,8 MSEK. Under nästkommande år pekar prognoserna på att bolaget lyckas dubbla omsättningen igen till mer än 20 MSEK.

– Nyckeln till vår goda tillväxttakt i en traditionell bransch är vår tekniska innovation som resulterar i en produkt som erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris, kombinerat med hög kvalitet. Den lokala produktionen, smarta logistiken och de genomtänkta materialvalen leder till lägre klimatpåverkan och säkra leveranser, något som blir allt viktigare i byggbranschen, berättar Olle Årman.

Olle och den erfarna konstruktören och framgångsrika entreprenören Jan-Åke Gullaksen utvecklade en helt ny typ av fastighetsbox – Lynx. Den nya serien är unik på många sätt samt utvecklad och producerad i Sverige. Serien Lynx har unika och nyskapande funktioner vilket innebär att det är den första fastighetsboxen i Sverige vars konstruktion delvis är patenterad.

Modellen Lynx började levereras till kunder i Norge och Sverige under 2020. Efter bara två år på marknaden är serien Lynx, med modellerna Lynx Ute, Lynx Liggande, Lynx Special och Lynx Original, en av de mest populära fastighetsboxarna på marknaden. Under 2022 heter mer än var fjärde fastighetsbox som når marknaden Lynx, och den andelen beräknas öka framgent.

Olle menar att det inte är svårt att utveckla en funktionellt bra fastighetsbox. Det svåra är att utveckla en bra fastighetsbox som kombinerar hög kvalitet med ett rimligt pris och hög funktionalitet – samtidigt som den kan produceras med jämförelsevis mycket låg miljöpåverkan. Olles filosofi är också att utvecklingen inte stannar vid lansering av en succé, utan Boxicon måste hela tiden lyssna på sina intressenter, tänka nytt och förbättra affären. Därför kommer Lynx fortsätta utvecklas och att få nya unika egenskaper med tiden.

– Vi har från start aktivt valt att leverera med lönsamhet. Jag skulle säga att lönsamheten har satt sig i väggarna. Vi är duktiga på att hålla nere våra kostnader och har ytterst några problem med våra produkter. Det tillsammans med en väl genomtänkt logistik gör att vi kan kombinera lönsamhet och tillväxt.

Bra att veta om Boxicon

  • All produktion i Sverige – med komponenter från Sverige och EU
  • Marknadens säkraste box – smart & patentsökt produktdesign
  • Konkurrenskraftigt pris, fysiskt och digitalt på webbsidan boxicon.se
  • Från tre veckors leveranstid på fastighetsboxar från fabriken i Västervik