Bostadsrättsföreningarna höjer i genomsnitt sina avgifter med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Året innan, vid årsskiftet 22/23, steg avgifterna med 10 procent. Det framgår av en ny analys utförd av Nabo, som granskat meddelanden från 2200 bostadsrättsföreningar. Många av dessa föreningar har också höjt sina avgifter under året för att möta ökade kostnader. “Höjningarna är däremot inte tillräckliga för att klara av de ökade kostnaderna”, skriver Nabo.

Av de 2200 bostadsrättsföreningarna i analysen höjer 39 procent sina avgifter. Den genomsnittliga ökningen bland dessa föreningar är 11,2 procent, vilket resulterar i en total ökning på 4,1 procent för alla föreningar i studien. Det är lägre än den totala genomsnittsökningen föregående årsskifte, då ökningen låg på 4,7 procent.

– Det är bra att föreningarna höjer avgifterna men det är inte tillräckligt. Utifrån avgiftsnivån för januari 2024 ser vi ett behov av avgiftsökning på över 20 procent i genomsnitt för att kompensera för högre ränteläge och inflation. Föreningar som också ska kompensera för ökade underhållskostnader behöver ytterligare avgiftshöjningar, säger Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo.

Vanligtvis justeras avgifterna i stor utsträckning vid årsskiftet, men många föreningar väljer nu att genomföra ökningar successivt för att möta det nya kostnadsläget. Under 2023 skedde 60 procent av avgiftshöjningarna under året. Denna trend med hög andel avgiftsökningar under året förväntas fortsätta under 2024, då 18 procent av föreningarnas lån med låg ränta löper ut.

– Många avvaktar med ökningar tills man behöver ändra sin belåning eller väljer att senarelägga avgiftsökningar bortom januari som är en tuff månad för många. Även om räntetoppen förhoppningsvis är nådd beräknar vi att räntekostnaden kommer vara som högst under 2025 för bostadsrättsföreningarna. Därför ska man räkna med att avgiftshöjningarna fortsätter, säger Jonas Gustavsson.

I genomsnitt ligger avgiftsnivån nu per januari 2024 på 707 kr per kvadratmeter hos föreningarna i undersökningen. En relativt stor andel, särskilt äldre föreningar, har en låg belåning men kommer att påverkas av ränteläget när det är dags för större underhåll, särskilt stambyten. De föreningar som etablerades under 2000-talets högkonjunktur med bostadsrättsbyggande har fortfarande 20 år kvar innan de stora underhållsarbetena börjar. Dessa föreningar är betydligt mer belånade och bör börja betala av på sina lån för att undvika en alltför hög belåning när de större underhållen närmar sig. Annars finns risken att räntekostnaderna och därmed årsavgifterna ökar betydligt.

Skuldsättningen för bostadsrättsföreningarna är en annan viktig faktor att beakta. På kort sikt förväntas skuldsättningen inte öka eftersom många föreningar har minskat sina lån med besparingar för att reducera räntekostnaderna. Många har även skjutit upp stora underhållsprojekt och ny belåning. Detta leder till att skuldsättningen kan minska på kort sikt, trots att sparandet förmodligen var lägre under 2023, vilket kan innebära en risk på lång sikt.

– Vi ser att skuldsättning kan komma att öka kraftigt när underhållsbehovet inte går att skjuta fram längre och innebär höga kostnader. Detta samtidigt som föreningarna inte har ökat sitt sparande för att möta behovet av ökade underhållsavsättningar, säger Jonas Gustavsson.