I juni ökade bostadspriserna lett av ett lyft av villapriserna med 0,2 procent i Sverige, enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI). Denna ökning markerar sex månader i rad med stigande priser, vilket totalt sett har lett till en prisökning på 6,6 procent sedan årsskiftet. När man justerar för säsongs- och andra tillfälliga effekter, visar siffrorna en prisökning på 0,5 procent för Sverige som helhet.

Lägenhetspriserna sjönk med 0,5 procent i juni

Trots den övergripande uppgången på bostadsmarknaden sjönk lägenhetspriserna med 0,5 procent i juni. Priserna minskade i fyra av sex regioner och ökade i två. Störst var ökningen i Södra Sverige med 1,7 procent, medan Mellersta Sverige såg den största nedgången på -1,5 procent. Justerat för säsongspåverkan och andra tillfälliga faktorer, visar trenden att lägenhetspriserna steg med 0,6 procent i juni för hela Sverige.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, kommenterar: “Summerat sedan årsskiftet har lägenhetspriserna stigit med drygt 7 procent. Den beräknade trenden för året som helhet ligger på ungefär samma nivå. Även om framför allt de rörliga bolåneräntorna förväntas sjunka under hösten när Riksbanken sänker styrräntan kommer troligen många bostadsrättsföreningar att behöva höja sina månadsavgifter rejält. Det tillsammans med ett rekordstort utbud bör verka återhållande för lägenhetspriserna i stort.”

Villapriserna steg med 0,6 procent i juni

Villapriserna upplevde en uppgång på 0,6 procent i juni, med ökningar i fyra av sex regioner. Norra Sverige såg den största ökningen på 1,8 procent, medan priserna förblev oförändrade i Storstockholm och sjönk i Storgöteborg med -1,9 procent. När man tar hänsyn till säsongseffekter, indikerar trenden en prisökning på 0,3 procent.

Robert Boije ger sin syn på villapriserna: “I juni steg villapriserna betydligt mer än vad som är normalt för årstiden till skillnad från i maj. I likhet med lägenhetssidan blir det nu intressant att följa hur ett troligen uppdämt behov av att byta bostad påverkar bostadspriserna i förhållande till det mycket stora villautbudet. Troligen har de senaste två årens ränteuppgång slagit igenom i större utsträckning på villa- än lägenhetssidan då många föreningar ännu inte har höjt månadsavgifterna i paritet med ränteuppgången.”

Slutsats

Bostadsmarknaden i Sverige visar en splittrad bild med övergripande prisökningar men regionala variationer. Lägenhetspriserna minskade i flera regioner medan villapriserna steg markant på andra håll. Justerat för säsong och tillfälliga effekter, var prisutvecklingen starkare än normalt för juni månad. Framtiden för bostadspriserna kommer att påverkas av en mängd faktorer, inklusive ränteändringar, utbud och efterfrågan samt ekonomiska förhållanden. Det återstår att se hur marknaden utvecklas under resten av året.