Under maj månad steg bostadspriserna i Sverige markant. Priserna på bostadsrätter ökade med +1,6 % medan priserna på villor steg med +1,2 %. På årsbasis har priserna på bostadsrätter nu ökat med +2,2 %, medan villapriserna har stigit med +1,2 %. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I storstadsområdena noterades en ökning i bostadsrättspriserna med cirka +2% eller strax under. I centrala Göteborg ökade priserna med +1,7 %, medan centrala Stockholm noterade en prisökning på +1,4 %. I centrala Malmö steg priserna med +0,6%. Årstakterna för de tre storstadsområdena varierar från närmast oförändrat i Storgöteborg till över +3 % i centrala Stockholm.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, kommenterar: “Årstakterna i de tre stadsområdena varierar från lägst nära 0 % i Storgöteborg till över +3 % i centrala Stockholm.”

Villor

Villapriserna steg också i alla storstadsområden under maj. I Storstockholm och Storgöteborg ökade priserna med drygt +1 %, medan Stormalmö noterade en ökning på +1,5 %. På årsbasis har villapriserna ökat från +1 % i Storstockholm till som mest +3 % i Stormalmö.

“På årsbasis har villapriserna ökat från +1 % i Storstockholm till som mest +3 % i Stormalmö,” säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Under året hittills har det sålts 67.000 bostäder jämfört med 59.600 under samma period förra året, vilket motsvarar en ökning på +13 %. Av dessa var 45.400 bostadsrätter (+10 %) och 21.700 villor (+17 %).

Per-Arne Sandegren avslutar: “Hittills i år har det sålts 67.000 bostäder mot 59.600 samma period förra året, det motsvarar en ökning på +13 %. Av dessa var 45.400 bostadsrätter (+10 %) och 21.700 villor (+17 %).”

Mäklarsamfundets kommentar

Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, kommenterar den nuvarande marknadssituationen: “Vi verkar ha något så ovanligt som köparnas och säljarnas marknad samtidigt. Utbudet är ovanligt stort, men det görs också fler affärer och priserna stiger. Att säljare och köpare möts och kommer till avslut är ett tecken på att vi är på väg mot en mer normal marknad.”

Prisstatistik Bostadsrätter, maj 2024

Område 1 Mån 3 Mån 12 Mån Medelpris (kr/kvm)
Riket +1,6% +5,1% +2,2% 46 311
Centrala Stockholm +1,4% +4,0% +3,2% 108 870
Stor-Stockholm +1,7% +6,0% +3,1% 67 553
Centrala Göteborg +1,7% +6,4% +0,5% 65 310
Stor-Göteborg +2,0% +4,3% +0,2% 47 908
Centrala Malmö +0,6% +2,5% +2,6% 37 882
Stor-Malmö +1,6% +3,9% +1,5% 34 614

Statistiken baseras på försäljningen av 28 686 bostadsrätter under perioden mars 2024 – maj 2024.

Prisstatistik Villor, maj 2024

Område 1 Mån 3 Mån 12 Mån Medelpris
Riket +1,2% +3,3% +1,2% 4 076 000 kr
Stor-Stockholm +1,1% +3,4% +1,0% 7 172 000 kr
Stor-Göteborg +1,1% +3,6% +2,0% 5 574 000 kr
Stor-Malmö +1,5% +4,6% +3,0% 5 399 000 kr

Statistiken baseras på försäljningen av 14 773 villor under perioden mars 2024 – maj 2024.

Prisstatistik Fritidshus

Område 12 Mån Medelpris
Riket -2,5% 2 251 000 kr

Statistiken baseras på försäljningen av 4 164 fritidshus mellan juni 2023 och maj 2024.

Källa: Svensk Mäklarstatistik