I januari månad noterades en nedgång i bostadspriserna samtidigt som antalet försäljningar ökade, enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Denna utveckling ger en blandad bild av bostadsmarknaden, där prisjusteringar åtföljs av en stark försäljningsvolym.

Bostadsrätter

Under den första månaden av året sjönk priserna på bostadsrätter med -0,8 % medan villapriserna sjönk med -0,6 %. Trots denna månatliga nedgång har priserna på bostadsrätter på årsbasis ökat med +1,7 %, medan villorna har upplevt en minskning med -1,0 %.

I centrala Stockholm har priserna varit oförändrade, men i Storstockholm observerades en prisminskning på nästan -1 %. Malmö sticker ut med små prisökningar på strax under +1 %, både i centrala staden och i storstadsområdet. Storgöteborg upplevde den största prisnedgången med drygt -2% i de centrala delarna och drygt -1 % i övriga områden. Årstakten visar på variationer mellan +2 % till dryga +3 %, där Malmöområdet visar på den största prisökningen.

Villor

Priserna på villor har visat en liknande trend. I Storstockholm förblev priserna i princip oförändrade, medan de minskade med nästan -1 % i både Storgöteborg och Stormalmö. På årsbasis har dock villapriserna minskat något i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökat med drygt +2 % i Stormalmö.

bostadspriserna
Källa: Svensk Mäklarstatistik

Marknaden

Under januari månad såldes totalt 10.300 bostäder, vilket representerar en ökning med +7 % jämfört med samma månad föregående år. Av dessa var 7.400 bostadsrätter, en ökning med +6 %, och 2.900 villor, vilket motsvarar en ökning med +13 %.

Mäklarsamfundets kommentar

Trots en viss prisnedgång under januari månad ser Mäklarsamfundet positivt på framtiden för bostadsmarknaden. “Nu väntar med stor sannolikhet räntesänkningar, spekulanterna börjar komma tillbaka till visningarna och majoriteten av mäklarna tror på oförändrade priser under årets första kvartal”, säger Oskar Öholm, VD för Mäklarsamfundet.

Denna utveckling tyder på en stabilisering av bostadsmarknaden och bostadspriserna, där köpare och säljare kan börja känna sig mer trygga med sina beslut. Med förväntade räntesänkningar och en återvändande optimism bland spekulanter kan det bli en intressant vår på bostadsmarknaden.

För fördjupning i månadens utfall på fastighetsmarknaden, besök Svensk Mäklarstatistiks hemsida.