Bostadsmarknaden i Sverige har haft en volatil tid det senaste året, men maj 2023 pekar på en stabilare trend. Priserna på både bostadsrätter och villor steg med 1 % över hela landet, enligt den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Även om prisutvecklingen på årsbasis ligger på -8 % för bostadsrätter och -13 % för villor, tyder denna lilla men märkbara ökning på att marknaden stabiliseras.

Beträffande bostadsrätter, ökade priserna i alla redovisade områden. Största ökningen registrerades i Storgöteborg och Stormalmö, där priserna gick upp med 2 %. I Storstockholm och dess centrala delar ökade priserna med 1 %.

Likaså uppvisade villapriserna en stigande trend i maj. I storstadsområdena, där över en tredjedel av villorna säljs, sjönk priserna på årsbasis med -14 %. Det är jämförbart med hela landets -13 % och områdena utanför storstäderna -12 %.

Antalet sålda bostäder fortsätter emellertid att vara lågt. Under årets första fem månader såldes 40.800 bostadsrätter och 18.400 villor, vilket är 25 % respektive 19 % färre än samma period förra året. Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,8 miljoner kronor och för en bostadsrätt 2,9 miljoner kronor.

Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet, kommenterar att prisläget stabiliserats under våren och denna trend fortsatte i maj. “Våra medlemmar rapporterar om mer offensiva köpare som börjar ana räntetoppen,” säger han.

Detta pekar mot en potential för en starkare marknad i framtiden. Om köpare fortsätter att vara aktiva och känner att räntetoppen är nådd, kan det leda till en ökad efterfrågan och därmed till potentiellt högre priser på bostadsmarknaden.

Trots det något dystra årsvis perspektivet, är den senaste månaden och kvartalet positiva tecken. Förhoppningsvis markerar detta en vändpunkt för bostadsmarknaden, och vi kan se fram emot en mer balanserad och stabil marknad framöver. Det är dock för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Bostadsmarknaden är komplext sammansatt och påverkas av många olika faktorer, inklusive räntor, tillgång och efterfrågan, och den allmänna ekonomiska hälsan. Det är viktigt att övervaka marknaden noggrant för att förstå dess riktning.

Men för tillfället, låt oss ta ett steg tillbaka och fira de goda nyheterna – att bostads och villapriserna ökade i maj. Detta är en stark signal om att marknaden börjar återhämta sig, även om den totala återhämtningen fortfarande är en bit bort.

Trots de låga försäljningssiffrorna för bostadsrätter och villor är det betryggande att se en trend mot prisstabilitet. Något som även Mäklarsamfundets kommentarer styrker, med rapporter om mer offensiva köpare.

Det finns alltid fluktuationer på bostadsmarknaden och vi har sett flera cykler av uppgång och nedgång de senaste åren. Med detta i åtanke är den nuvarande stabiliseringen och de försiktiga prisökningarna ett välkommet tecken på återhämtning. Detta, tillsammans med mer offensiva köpare, pekar mot att vi kanske är på väg mot en mer positiv trend i bostadssektorn.

Den stigande pristrenden under maj i både bostadsrätter och villor är också ett positivt tecken för potentiella köpare och säljare. För köpare kan det signalera en god tid att investera, medan det för säljare kan tyda på en möjlig återhämtning av priser i framtiden.

Samtidigt måste vi komma ihåg att den här lilla ökningen är just det – liten. Vi behöver mer tid och fler data för att definitivt kunna säga om detta är början på en hållbar uppåtgående trend, eller bara en tillfällig fluktuation. Framtiden för bostadsmarknaden är fortfarande osäker, och det återstår att se vilka effekter faktorer som ekonomisk återhämtning, ränteförändringar och regeringspolitik kommer att ha.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2023

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 4% – 8% 44 586
Centrala Stockholm + 1% + 3% – 8% 105 407
Stor-Stockholm + 1% + 5% – 6% 65 218
Centrala Göteborg + 1% + 5% – 8% 65 097
Stor-Göteborg + 2% + 6% – 10% 47 467
Centrala Malmö + 1% + 3% – 10% 37 808
Stor-Malmö + 2% + 4% – 9% 35 059

 

Prisstatistik VILLOR, maj 2023

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% – 13% 3 828 000
Stor-Stockholm + 1% + 3% – 14% 7 023 000
Stor-Göteborg + 1% + 2% – 14% 5 506 000
Stor-Malmö + 2% + 3% – 14% 4 734 000

 

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket – 6% 2 208 000