Valueguards prisindex som mäter hur prisutvecklingen på bostadsmarknaden visar på att bostadsrättspriserna i Stockholm och Göteborg föll rejält jämfört med hela april, i Stockholm med 1,7 procent och i Göteborg med 1,3 procent. Detta kan jämföras med andra halvan av mars 2020, då det inledande coronafallet på bopriserna kom. Då föll bostadsrättspriserna med ungefär 4 procent i Stockholm och ungefär 2 procent i Göteborg.

Mätningen är den första som genomförts för bostadspriserna sedan Riksbanken annonserade en höjning av reporäntan den 28 april.

Hos Bostadssajten Hemnet syns också en tydlig effekt till följd av Riksbanken höjning av reporäntan. Under förra veckan noterades rekordnivåer då totalt drygt 15 000 låg ute till försäljning, senast rekordnivån var under 2016, strax innan amorteringskravet infördes.

Boräntor kring 4 procent det nya normal
Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025, varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent framöver. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2022 som publiceras idag.