Bostadsmarknaden i Sverige har varit föremål för en betydande turbulens under de senaste åren, med stigande och fallande priser som har fått både köpare och säljare att hålla andan. Nu verkar det som om en vändning är i sikte, åtminstone enligt en ny prognos från Handelsbanken. Banken höjer sin tidigare nedåtgående prognos för bostadspriserna och tror att prisfallet är över för den här gången.

Handelsbanken omvärderar

Efter en tid av osäkerhet och nedgångar på bostadsmarknaden har bostadspriserna äntligen stabiliserats under det senaste året. Detta har inträffat trots de fortsatta räntehöjningarna som har påverkat marknaden negativt. Handelsbanken har nu valt att omvärdera sin tidigare pessimistiska syn på marknaden. Enligt deras senaste analys förväntar de sig inte längre några ytterligare prisfall.

“Vi höjer vår prognos för bostadsprisutvecklingen och räknar inte med något ytterligare prisfall. Samtidigt räknar vi med att det höga kostnadstrycket fortsätter tynga hushållen och att bostadspriserna kommer öka långsammare än inkomsterna de närmaste åren”, säger Handelsbankens seniorekonom Helena Bornevall.

Det blir inga 20 procent boprisfall

Bankens tidigare prognos förutsåg att bostadspriserna skulle sjunka med hela 20 procent från deras toppnivå. Denna prognos baserades på historiska samband mellan räntehöjningar och bostadspriser, samt på förväntningen om att bostadssäljare skulle vara tvungna att sänka sina prisförväntningar på grund av det stora utbudet av bostäder till salu.

Nu har bostadspriserna sjunkit med så mycket som 14 procent och har sedan återhämtat sig något till en nedgång om 12 procent i juli, enligt data från Valueguard. Handelsbanken tror också att prisfallet inte kommer att fortsätta.

Stabilisering i sikte men inga nya prisrus i närtid

Helena Bornevall noterar att aktiviteten på bostadsmarknaden inte längre minskar, och banken förutser att bolåneräntorna, även om de förväntas stiga något, ändå kommer att närma sig nivåer som anses vara långsiktigt stabila. Detta antyder att den nuvarande stabila trenden på bostadsmarknaden kan fortsätta. Dock är det osannolikt att en ny stark prisuppgång är att vänta.

“Högre boendekostnader talar för en långsam återhämtning till tidigare toppnivåer och att vi får se en försiktig utveckling av bostadspriserna i förhållande till hushållens inkomster de kommande åren”, skriver Helena Bornevall.

Nyproduktion hänger inte med

På nyproduktionsmarknaden ser situationen delvis annorlunda ut. Här har priserna inte sjunkit lika mycket som på andrahandsmarknaden, men aktiviteten är låg och bostadsutvecklare har bromsat sin verksamhet.

“På nyproduktionsmarknaden ser byggutsikterna fortsatt dystra ut och vi räknar med att priserna för dessa bostäder kommer att pressas något ned från nuvarande nivåer”, förklarar Helena Bornevall.

I en tid då bostadsmarknaden har varit föremål för spekulation och oro kommer Handelsbankens reviderade prognos som en viktig nyhet för alla som är involverade i fastighetssektorn. Med en förväntad stabilisering av priserna kan det vara en tid för försiktig optimism för både bostadsköpare och säljare.