Bostadsmarknaden visar tecken på fortsatt styrka och stabilitet, enligt SEB:s senaste rapport om boprisindikatorn. Indikatorn har ökat med 3 enheter i juli och ligger nu på plus 14, vilket innebär att fler hushåll förväntar sig stigande priser än fallande priser på bostadsmarknaden. Detta är en positiv utveckling jämfört med föregående månad och ger en indikation på att trots räntehöjningar fortsätter bostadspriserna att öka.

På regional nivå varierar boprisindikatorn mellan plus 24 och plus 5 enheter. Östra Götaland uppvisar den mest betydande ökningen med 24 enheter, medan Stockholm och Norrland har vissa nedgångar. Trots variationen är det viktigt att notera att boprisindikatorn är positiv i samtliga regioner för första gången på över ett år. Detta tyder på en bredare tilltro till bostadsmarknaden och visar på dess motståndskraft.

En annan intressant punkt i rapporten är hushållens förväntningar på styrräntan. Jämfört med föregående månad har förväntningarna ökat till 3,85 procent om ett år, vilket är en uppgång med 0,09 procentenheter. Denna ökning kan kopplas till Riksbankens beslut att höja styrräntan till 3,75 procent. Hushållen förutspår ytterligare höjningar framöver och är medvetna om behovet av att hålla koll på sin boendeekonomi.

Enligt Américo Fernández, SEB:s privatekonom, kan höjningen av styrräntan innebära ökade räntekostnader för hushåll med bolån. Förändringen på 0,25 procentenheter motsvarar en ökning på cirka 600 kronor per månad för ett bolån på 3 miljoner kronor. Det är viktigt för hushållen att vara medvetna om dessa förändringar och att anpassa sin ekonomi därefter.

En intressant observation är också att fler hushåll planerar att binda sina rörliga bolåneräntor. Andelen har ökat från 8 procent till 9 procent jämfört med föregående månad. Detta kan vara en försiktighetsåtgärd från hushållens sida för att skydda sig mot eventuella framtida räntehöjningar.