E-handelsbolaget Boozt överträffar förväntningarna för det tredje kvartalet. Efter en timmes handel på tisdagen noterar Boozt en uppgång om cirka 20 procent. Omsättningen ökade med 16,7 procent till 1 550 MSEK (1 328), det kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 1 496 MSEK. Under perioden hade Boozt medvind i valutaeffekter som bidrog med 6 procentenheter. Den positiva valutaeffekten berodde främst på att DKK OCH EUR stärktes mot SEK jämfört med samma period föregående år.

“Tillväxten var stabil under hela kvartalet och understöddes av den starka lagernivån. Vädret var fördelaktigt för tillväxt under första delen av kvartalet medan det var ganska varmt i Norden i september, vilket brukar ha negativ inverkan på inledningen av höst-/vintersäsongen. Trots det förblev tillväxten positiv under hela kvartalet”, skriver Boozt.

Rörelseresultatet uppgick till 52,9 MSEK (35,7), förväntningarna låg på 33 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 3,4 procent (2,7). Bruttoresultatet landade på 617,5 MSEK (532,3) med en bruttomarginal på 39,8 % (40,1). Resultatet efter skatt blev 28,8 MSEK (24,2) och resultatet per aktie blev 0,42 SEK (0,35). Fritt kassaflöde uppgick till -94,6 MSEK (90,1)

”I tredje kvartalet bevisar vi vår förmåga att både kraftigt öka nettoomsättningstillväxten samtidigt som lönsamheten stärks ytterligare vilket därmed cementerar att vi levererar bäst marginaler i branschen. Vårt Nordiska varuhus tar kraftiga marknadsandelar, som en följd av vårt momentum och mycket konkurrenskraftiga lagerposition uppgraderar vi därför helårsprognosen för 2023”, kommenterar Hermann Haraldsson, medgrundare och vd för Boozt.