Ny data från Countryside Hotels visar att antalet utländska gäster på svenska hotell ökat med 21 procent i sommar jämfört med föregående sommar. Medlemsorganisationen, som representerar 35 hotell runt om i landet, rapporterar framför allt en ökning i antalet gäster från våra skandinaviska grannar Norge och Danmark. Countryside Hotels genomför nu en analys av dessa siffror för att planera sin marknadsföringsstrategi för kommande år.

”Samtidigt som den svenska kronan står lågt i kurs verkar de svenska naturupplevelserna stå högt i kurs hos många utländska besökare och det har varit en sommar där det talats många olika språk i hotellfoajéerna,” säger Anna Övergaard, Marknadschef på Countryside Hotels.

Anna fortsätter:

”Vi arbetar tätt tillsammans med agenter och partners i olika länder och när vi nu summerar siffrorna från sommaren är det tydligt att det finns ännu större potential i vissa regioner än vi tidigare räknat med,” säger Anna Övergaard.

Tydlig skillnad mot 2019

Det finns en märkbar skillnad jämfört med sommaren 2019, den sista normala sommaren före pandemin. Enligt Countryside Hotels har de utländska bokningarna ökat med 47 procent i sommar jämfört med 2019.

”Under pandemiåren dominerade svemestertrenden men med allt fler utländska besökare får hotellen nu också lägga fokus på hur man skapar bra upplevelser för gäster från andra länder,” säger Anna Övergaard.