Det noteringsaktuella fintechbolaget Trustly bekräftade på onsdagseftermiddagen att Finansinspektionen i en skrivelse till bolaget riktat kritik mot bolagets kundkännedom, vilket rapporterats i flera medier.

”En av FI:s preliminära åsikter är att Trustly bör genomföra due diligence på vissa kunder som använder Trustlys betalningsinitieringstjänst för att göra betalningar till handlare. Trustly ser fram emot att lägga fram sina synpunkter och analyser och att engagera sig i en dialog med FI”, skriver bolaget.

Trustly skriver i pressmeddelandet även att bolaget i årsredovisningen för 2020 uppgett att Trustly varit föremål för en granskning av Finansinspektionen sedan i oktober i fjol.

Trustlys styrelseordförande Johan Tjärnberg bekräftar även att bolaget skjuter på sin planerade notering i Stockholm.

”Det är viktigt för oss, särskilt i en noteringsprocess, att vara väldigt transparenta. Det här får inte vara ett stort frågetecken och därför hade det varit oansvarigt mot alla intressenter att genomföra en börsnotering. Vi kommer att ta den tid som krävs för att analysera FI:s synpunkter noggrant, göra en helhetsbedömning och se om vi måste ändra vår uppfattning på någon punkt eller göra justeringar i våra tjänster”, säger Tjärnberg.