Bolidens kvartalsrapport ( BOL:STO ) möttes av negativa reaktioner och bolaget är den stora förloraren på dagens OMXS30. I en intervju som Nyhetsbyrån Direkt gjort med Bolidens VD Mikael Staffas, uttrycker VD:n ett hopp om ljusning i försäkringsfrågan runt anläggningen Rönnskär i somras.

I somras drabbades Bolidens anläggning i Rönnskär av en förödande brand som totalförstörde elektrolysverket. Sedan dess har Boliden arbetat hårt för att återuppbygga och återhämta sig från denna katastrof. Ett av de mest avgörande stegen i denna process är att säkra en försäkringsersättning för de förluster som branden orsakade. Nu kommer det glädjande nyheter från Bolidens vd Mikael Staffas, som hoppas på en ersättning på hela 3,4 miljarder kronor från försäkringsbolaget.

Det var den 13 juni 2023 som branden bröt ut på Bolidens anläggning i Rönnskär och totalförstörde elektrolysverket. Produktionen återupptogs delvis redan den 24 juni, och sedan den 13 juli har produktionen återupptagits i samtliga delar av anläggningen förutom elektrolysverket. Detta har varit ett stort steg framåt för företaget, men den fullständiga återhämtningen kommer att kräva att elektrolysverket byggs upp igen.

Mikael Staffas berättar att Boliden har som mål att kunna presentera en färdig förstudie under det första kvartalet nästa år och fatta ett beslut om att bygga upp elektrolysverket på nytt. Återuppbyggnadsprocessen kan ta 2–3 år, och företaget ser även på möjligheten att placera elektrolysverket på en annan plats inom Rönnskärs industriområde för att minimera tidsförlusten.

När det kommer till försäkringsfrågan är Mikael Staffas optimistisk. Han uttrycker förtroende för att de kommer att få det eftertraktade beloppet på 3,4 miljarder kronor i ersättning från försäkringsbolaget. Han betonar dock att ingen uppgörelse ännu har nåtts med försäkringsbolaget och att skaderegleringen fortfarande är i process.

Efter branden meddelade Boliden ett varsel om uppsägning av totalt 190 tjänster på Rönnskär. Enligt Mikael Staffas pågår fortfarande fackliga förhandlingar, men han ser ingen anledning till ytterligare varsel i framtiden.

Enligt en rapport från Boliden har avsaknaden av elektrolysverket haft en betydande negativ påverkan på Rönnskärs lönsamhet. Den årliga negativa påverkan på rörelseresultatet uppskattas till cirka 1 miljard kronor jämfört med 2022.

Branden på Bolidens anläggning i Rönnskär har varit en svår prövning för företaget, men med hopp om en betydande försäkringsersättning och en plan för återuppbyggnad är det tydligt att de är fast beslutna att återvända till full produktion och lönsamhet. Vi kommer att följa utvecklingen i detta ärende och hoppas på en positiv utgång för Boliden och dess anställda.