Gruvbolaget Boliden ( BOL:STO ) har nyligen offentliggjort sin tredje kvartalsrapport för året, och resultaten visar en omsättning som överträffade förväntningarna. Trots detta har företagets rörelsevinst minskat, och rapporten pekar på flera faktorer som påverkat verksamheten under perioden.

Under det tredje kvartalet redovisade Boliden en omsättning på 19 396 miljoner kronor, vilket var en minskning med endast 0,4 procent jämfört med föregående år (19 480 miljoner kronor). Denna prestation överraskade marknaden positivt och låg över Bloomberg analytikerkonsensus, som hade förväntat sig en omsättning på 18 717 miljoner kronor.

Boliden rapporterade dock en minskning av volymerna under kvartalet av flera anledningar. Det inkluderade lägre halter, minskad anrikad volym i Aitik-gruvan, att Tara-gruvan var i malpåse samt att Rönnskär-anläggningen drevs utan det elektrolysverk som förstördes i en brand.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 912 miljoner kronor, en märkbar minskning jämfört med 3 550 miljoner kronor under samma period föregående år. Rörelsemarginalen sjönk också från 18,2 procent till 9,9 procent.

Det justerade rörelseresultatet för Boliden under tredje kvartalet var 1 940 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent. Även om detta resultat var lägre än föregående år, överträffade det ändå förväntningarna, som låg på 1 969 miljoner kronor med en justerad rörelsemarginal på 17,9 procent.

Boliden satsade stort på investeringar under kvartalet, med utgifter på 3,6 miljarder kronor, jämfört med föregående års 2,5 miljarder. Företaget förväntar sig att investeringarna kommer att ligga på 15 miljarder kronor för hela 2023, i enlighet med tidigare prognoser.

Resultatet före skatt för kvartalet var 1 668 miljoner kronor, och resultatet efter skatt landade på 1 357 miljoner kronor. Resultatet per aktie var 4,96 kronor, jämfört med 9,90 kronor under samma period föregående år.

Boliden rapporterade också om den påverkan som marknadsutvecklingen hade på deras verksamhet. Priset på företagets främsta metaller föll under perioden, med undantag för bly. En svag ekonomisk aktivitet, särskilt i Europa och Kina, påverkade efterfrågan på metaller negativt. Samtidigt noterades att stigande oljepriser, som uppstod på grund av minskad tillgång, orsakade oro för att inflationen skulle öka igen. Centralbanker i flera utvecklade ekonomier valde att höja räntorna som en reaktion på dessa ekonomiska förändringar.

Till Bolidens hela rapport