Nextory, en av de snabbast växande boktjänsterna i Europa, tar nu in nytt kapital för att finansiera sin starka tillväxt och fortsatta internationella expansion. Totalt tillförs 100 miljoner kronor till bolaget, där bland annat befintliga investerare såsom Industrifonden, Acacia och LK Finans, har deltagit i emissionen.

Resan mot att göra världen till en plats med fler läsare fortsätter för boktjänsten Nextory. Bolaget är nu etablerat på tio europeiska marknader, där framgångsrika lanseringar i Spanien och Frankrike är de senaste i raden. Under årets första kvartal redovisade Nextory en ökning av antalet betalande användare på 69 procent, jämfört med samma kvartal 2021. Nu har bolaget dessutom nått lönsamhet i det nordiska segmentet av verksamheten.

– Trots tiderna vi befinner oss i har vi sett ett stort intresse från såväl nya som existerande investerare i vår senaste runda. Det är fantastiskt att se vilket starkt stöd och förtroende vi har från ägare, säger Shadi Bitar, vd och grundare på Nextory.

– Vi ser en fortsatt stark tillväxt på våra olika marknader och vi har framåt ett stort fokus på lönsamhet. Samtidigt krävs det kapital för att växa och därför har vi valt att fylla på kassan igen. Det nya kapitalet kommer att användas till att finansiera vår affärsplan framöver, dels för att vi ska kunna fortsätta växa på befintliga marknader och dels expandera till nya länder, säger Johan Simberg, CFO på Nextory.