Många drömmer om att köpa en egen bostad, men för en ensam köpare kan det vara en svåruppnådd dröm. Nu har bolånebanken, Bluestep Bank introducerat Kompisavtalet och erbjuder nu bostadslån för kompisar för att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig för fler människor. En ny undersökning visar att nästan hälften av personerna i åldersgruppen 18-34 år har svårt att komma in på bostadsmarknaden, och detta problem är ännu större för de med endast gymnasieutbildning. Dessutom anser över hälften av unga vuxna att det är svårt att hitta en bostad de har råd med.

Solomona Kahsay, bolåneexpert på Bluestep Bank, förklarar att det finns flera faktorer som gör det svårt att komma in på bostadsmarknaden, såsom begränsat bostadsbyggande, stigande bostadspriser, ökande levnadskostnader och långa kötider för hyresrätter. För de som inte har någon att dela kostnaderna med blir det särskilt svårt. För att möta förändringarna på bostadsmarknaden och det växande intresset för alternativa boendeformer, som att bo tillsammans med vänner, har Bluestep Bank infört Kompisavtalet och ett bolån för kompisar. Enligt en undersökning utförd av Novus kan fyra av tio tänka sig att bo med en vän, och siffran är ännu högre bland unga vuxna i åldersgruppen 18-34 år.

Kompisavtalet fungerar som ett samboavtal specifikt utformat för vänner som ska köpa en bostad tillsammans. Avtalet reglerar ägande, ansvar och ekonomi på ett säkert sätt för både låntagare och bank, och undviker eventuella framtida konflikter. Eftersom kompisar som bor tillsammans inte anses vara sambos, är de inte skyddade av sambolagen. Istället tillämpas lagen om samäganderätt, vilket innebär att varje delägare har rätt till lika stor andel av vinsten vid en försäljning oavsett insats.

− Med Kompisavtalet och vårt erbjudande om bolån för kompisar ger vi nu fler en trygg väg in på bostadsmarknaden. Vi gjorde faktiskt en rundringning till de nio största bankerna, inklusive till oss själva, och samtliga tillfrågade beviljar inte bolån för kompisar eller gav otydliga besked. Nu ändrar vi på det, säger Solomona Kahsay.

− När önskade boendeförhållanden förändras måste vi som bank följa efter. Vi tycker inte att man ska behöva leva i en parrelation för att ha möjlighet att äga sitt hem. Därför uppmuntrar vi vänner att söka bolån tillsammans. Singelhushåll kanske inte har möjlighet att köpa en bostad, men tillsammans med en kompis fungerar det. Med Kompisavtalet öppnar vi en väg in på bostadsmarknaden för fler, avslutar Solomona Kahsay.

Avtalet kan användas av alla som vill reglera ägande, ansvar och gemensamma hushållsrelaterade kostnader, inklusive ett bolån, mellan vänner. Det skriver Bluestep Bank i ett pressmeddelande