Blinto stänger en investering på 121 miljoner kronor från Verdane, ett riskkapitalbolag med fokus på digitalisering och den gröna omställningen. Blinto, som är en online auktionsplattform för begagnade maskiner och nyttofordon, kommer att använda pengarna för att vässa sin tekniska plattform och expandera i Europa.

”Det finns ett stort behov av digital lösning som gör det enkelt för köpare och säljare av tunga maskiner att få kontakt, och vi är stolta över vår förmåga att leverera just det. Verdanes meriter inom e-handel och skalning av digitala företag, och dess interna expertis kommer att visa sig vara ovärderliga när vi inleder nästa steg i vår tillväxtresa,” tillägger Richard Nilsson, VD på Blinto.

Blinto möjliggör för köpare och säljare att förlänga livslängden på tunga maskiner genom att sälja dem på sin plattform och föra in dem i den cirkulära ekonomin. Plattformen har en hög servicenivå och vunnit budgivarnas förtroende genom noggrann dokumentation av auktionerna. Företaget har haft en imponerande CAGR på 40 procent under de senaste två åren och har en enorm marknadspotential. Verdane kommer att hjälpa Blinto att utveckla sin digitala erbjudande och verksamheten i Europa.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Richard och hans team för att bygga vidare på Blintos starka position och bli marknadsledande i Europa”, säger Max Carlsen, investeringsansvarig på Verdane.

Bakgrund och viktiga fördelar

Tillverkningen av tunga maskiner kräver mycket råmaterial och energiintensiva tillverkningsprocesser. Tack vare Blintos höga servicenivå från start till mål i säljprocessen gör Blintos plattform det enkelt för köpare och säljare att bidra till att förlänga livslängden på tunga maskiner, som är svåra att elektrifiera, och föra in dem i den cirkulära ekonomin. Noggrann auktionsdokumentation har vunnit budgivarnas förtroende, vilket har gjort det möjligt för Blinto att växa fort. Omfattande tekniska specifikationer, detaljerade bilder och videofilmer skildrar noggrant föremålets skick, vilket ger köparna möjlighet att fatta välgrundade beslut med tillförsikt.

Blinto sammanför köpare och säljare genom sin online-auktionsplattform för att sälja begagnade tunga maskiner, lastbilar och lätta kommersiella fordon (LCV). Blinto tjänar en provision för varje försäljning som görs på plattformen, vilket är en viktig lönsamhetsfaktor för företaget. Företaget har vuxit med en imponerande CAGR på 40 procent under de senaste två åren och har en enorm marknadspotential just nu är den underliggande marknaden för tunga maskiner värd cirka 15 miljarder euro bara i Sverige. Plattformen hanterar de nödvändiga förhandlingarna och har en snabb och friktionsfri försäljningsprocess som har skapat en lojal kundbas; 67 procent av säljarna har uppgivit att de sannolikt eller mycket sannolikt kommer att sälja ytterligare objekt på Blinto i framtiden. Denna unika mäklarkapacitet är en viktig konkurrensfördel och marknadsdifferentiering.

Hållbarhet och marknadsledarskap

Blinto har positionerat sig som en hållbar lösning inom en tung industri som är känd för sina stora koldioxidutsläpp och höga krav på råmaterial och energi. Genom att förlänga livslängden på begagnade maskiner och fordon och föra in dem i