Blankningsförbud i Sydkorea till juni 2024. I en överraskande manöver har Sydkoreas finansiella tillsynsmyndighet, Financial Services Commission (FSC), förbjudit alla former av blankning på landets börslistade bolag fram till juni 2024. Beslutet ledde till kraftiga kursuppgångar på måndagsmorgonen där Kospiindexet steg med upp till 4 procent. Även Kosdaqindexet, som fokuserar på teknikbolag, noterade en ökning på hela 6 procent. Detta rapporterades i Financial Times.

Orättvisa handelsvillkor

Förbudet kommer i en tid där retailinvesterare, som förbereder sig för parlamentsvalet nästa år, länge har krävt åtgärder mot vad de uppfattar som orättvisa handelsvillkor gentemot institutionella investerare. LG Energy Solution, ett batteriföretag, såg en ökning på över 20 procent medan batterimaterialsföretaget Posco Future M klättrade 28 procent.

FSC:s ordförande Kim Joo-hyun framhöll att trots tidigare regeländringar kvarstår oron för rättvis prisbildning på den inhemska aktiemarknaden. Detta på grund av upprepad illegal nakenblankning, där globala institutionella investerare blankar aktier utan att först låna ut dem eller ens säkerställa att de kan lånas ut.

Utredning om nakenblankning

Kim betonade att myndigheten skulle använda tiden fram till nästa år till att förbättra reglerna kring blankning och att en utredning kommer att genomföras angående den illegala nakenblankningen utförd av institutionella investerare på en global skala. Han försäkrade att lagöverträdare kommer att straffas hårt och även riskerar åtal.

Detta nya förbud kommer efter att myndigheterna i 2021 hade hävt tidigare restriktioner för blankning på de stora börsindexen Kospi 200 och Kosdaq 150, restriktioner som initialt infördes som en reaktion på pandemins effekter på marknaden.

An Hyung-jin, verkställande direktör för den Seoul-baserade hedgefonden Billionfold Asset Management, beskrev myndigheternas agerande som ett svar på “negativ allmän opinion i en trög aktiemarknad” inför de allmänna valen till nationalförsamlingen i april.

Blankning har blivit en het politisk fråga i Sydkorea under pandemin. Landets armé av retailinvesterare, ofta kallade “myror”, har kämpat för restriktioner mot denna praxis i kampen mot institutionella investerare som säkrar sina positioner.

Kim från FSC påpekade att det tillfälliga förbudet skulle “grundläggande jämna ut spelplanen mellan institutionella och detaljhandelsinvesterare”.

Oväntat beslut

FSC:s beslut kom som en överraskning för många som hade förväntat sig att myndigheterna helt skulle häva förbudet mot blankning som en del av Seouls långvariga kampanj för att uppgradera landets status till utvecklad marknad hos ledande indexleverantörer. Enligt An kommer inhemskt kapital välkomna detta drag, men det kan komplicera Koreas uppgradering. Han menar att även om förbudet kan leda till kortsiktiga vinster, måste landets makroekonomiska situation förbättras för en långsiktig marknadsåterhämtning.

Kospis index sjönk med nästan 15 procent från början av augusti till slutet av oktober, till följd av de ihållande höga räntorna i USA. Förra veckan började dock indexet stiga igen då resultat från de sydkoreanska chipstillverkarna SK Hynix och Samsung Electronics tydde på en återhämtning inom den globala minneschipsektorn.