Då en seger för Joe Biden och Demokraterna till stor del nu prisats in kan reaktionen på marknaden bli en kortvarig skjuts följt av vinsthemtagningar.

Joe Biden leder klart i opinionsmätningarna, och det kommer att krävas något betydande för att Donald Trump ska kunna vända till seger. Demokraterna kan även komma att vinna majoritet i såväl representanthuset som senaten, vilket kan ses som en “blå våg”.

Närmast inväntas debatten på torsdagen, som möjligen kan ändra förutsättningarna.

Trump tycks ha kastat in handduken i nyckelstater som Michigan och Wisconsin, och fokusera mer på Florida, Arizona och North Carolina. I de förstnämnda delstaterna är ledningen så stor att mätningarna knappast kan ha så fel, medan de senare kan vara inom räckhåll.

Bookmakers ser ändå en sannolikhet på närmare 80 procent för en blå våg, vilket är en hint om att marknaderna redan bakat in nyhetsvärdet av ett sådant utfall.

Bidens stigande popularitet och en trolig blå våg har varit positivt korrelerad till stigande börs (S&P 500) och råvaror och negativt korrelerad till priset på tioåriga statsobligationer, dollarindex och USD/CNH (starkare yuan).

Dessa rörelser kan fortsätta initialt efter en Biden-vinst men snabbt vändas till sin motsats.I en enkät bland såväl marknadsaktörer som strateger om marknadsutvecklingen en månad efter en trolig blå våg tror de flesta att detta “Biden-rally” skulle innebära stigande börs, svagare dollar och brantare avkastningskurva. Störst konsensus finns om att det ska leda till högre långräntor.