Bostadspriserna i Sverige steg 1,6 procent i februari jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång på 0,8 procent. Av storstadsområdena noterades störst uppgång på bostadsrätter i Stockholm och villor i Göteborg, båda med ett lyft på 2,5 procent. Det här visar Valueguards HOX-index.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, steg 1,6 procent i februari. Säsongsrensat var uppgången 0,8 procent. Priserna på bostadsrätter steg 1,8 procent medan villapriserna ökade 1,5 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det en uppgång med 1,1 respektive 0,8 procent.

– Bostadsmarknaden fortsätter att trotsa ekonomisk pessimism och ett osäkert världsläge. Logiken säger att priserna borde sjunka, men det låga utbudet gör att de hålls uppe. Många tänker nog också att det är säkrare att ha pengarna i bostaden än på börsen eller på bankkontot där de riskerar ätas upp av inflationen. Reala tillgångar som bostäder och guld är den perfekta investeringen för den riskaverte, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

– Jag har ingen kristallkula, men jag har svårt att se bostadspriserna undgå verkligheten för alltid. Så småningom tycker man att köparna borde inse det faktum att det blivit dyrare att leva och bo. Om vi inte ser ett fall, så åtminstone en dämpning i uppgången. Men det är inte helt givet att vi får den utvecklingen. Fortsätter inflationen att vara hög samtidigt som räntan hålls låg skulle bostadspriserna rent av kunna ta ytterligare ett språng eftersom det lockar till att ta stora lån, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Stockholm
I Stockholm så steg priserna med 2,5 procent på bostadsrätter och med 2,0 procent på villor.

– I Stockholm fortsätter säljarna att ha ett övertag på köparna, men det är inte lika tydligt som tidigare. Vi kan se att det ovissa läget i omvärlden med krig, börsfall och högre levnadskostnader gjort att en del köpare blivit mer försiktiga. Man tar längre tid på sig i besluten och kastar sig inte in i budgivningar som tidigare. Men det är stora variationer mellan olika objekt och områden, så trenden är inte given. Var vi befinner oss om ett par månader är jättesvårt att säga. Mycket hänger på räntan och konjunkturen men psykologiska faktorer blir också viktiga. Om hushållen får en alltmer pessimistisk framtidssyn kommer det så klart märkas även på bostadsmarknaden, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Göteborg
I Göteborg steg bostadsrättspriserna med 0,7 procent medan villamarknaden såg en uppgång på 2,5 procent.

– Göteborgs bostadsmarknad går för högtryck. Vi märker ingenting i våra siffror av det som nu händer i omvärlden, på börsen eller med prisökningarna i samhället. Visst kommer det frågor kring detta och hur det skulle kunna påverka, men samtidigt är behovet så stort och utbudet så litet att priserna stiger ändå. Efterfrågan är generellt sett hög inom samtliga segment, men vi kan se att lite billigare lägenheter i ytterområdena går extra starkt. Det här stämmer väl med vad vi sa skulle ske när arbetslösheten minskar för unga och förstagångsköpare, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Malmö
I Malmö noterade både bostadsrätter och villor en ökning med 1,6 procent under februari.

– I Malmö har vi just nu en stabil bostadsmarknad med balans mellan köpare och säljare. Vi tror dock att kriget i Ukraina och dess konsekvenser med ekonomiska försämringar för hushållen kommer innebära att vi får en dämpad efterfrågan och svagare utveckling framöver. Vid exceptionella händelser tar det normalt tre till fyra veckor innan förändringar syns i marknaden och den senaste tiden upplever vi att kunder och spekulanter visat ökad försiktighet och eftertänksamhet. Bedömningen är att vi får en nedgång under våren både i priser och antal affärer, men att det sedan vänder upp igen efter sommaren. Jag står fast vid min prognos om högre priser vid årets slut, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.