Bitcoin som under mitten av februari slog igenom och stabiliserade sig över den mentalt magiska gränsen 10,000 USD under en period. Vid utbrottet av Covid-19 dök kryptovalutan totalt och värdet halverades på bara några dagar.

Under torsdagskvällen var dock kursen uppe och testade den magiska gränsen igen utan att lyckas bryta genom trots att det var betydligt fler köpare än säljare i testet.

Återhämtningen från Coronakraschen är därmed i det närmaste komplett på rekordtid.

Tremånadersgraf där halveringen av värdet tydligt syns.

Återhämtningen från bottennivån tog fart i april och ökade markant i maj.