Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma har tillsammans med Stada märkt att Ximluci har en trögare acceptans på den europeiska marknaden. Denna observation presenterades av Xbranes VD, Martin Åmark, under en tisdagspresentation där företaget presenterade siffror för det andra kvartalet 2023 samt framflyttade målet om att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis. Marknaden reagerar besviket på de framflyttande målen och handlar ner Xbrane Biopharma 42,50 procent till 36,40 SEK per aktie.

Den långsammare anammandet gäller även andra biosimilarer av ögonläkemedlet Lucentis (ranibizumab). Bland de tre Lucentis-biosimilarerna på den europeiska marknaden, har Xbrane/Stada med Ximluci för närvarande en andraplats.

När Martin Åmark, VD för Xbrane, diskuterade orsakerna bakom det långsammare anammandet, påtalade han behovet av ökad utbildning och förklaring till ögonläkare, eftersom biosimilarer av Lucentis är de första i denna läkargrupps erfarenhet.

Intäkterna från Ximluci under det andra kvartalet låg på 37 MSEK och vinstutdelningen med Stada var 0,4 MSEK, en siffra som förväntas att öka betydligt i framtiden.

Ximluci har nu lanserats på 35-40 procent av de internationella marknaderna utanför USA. Produkten har bland annat introducerats i Europaområdet, däribland Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien.

Efter att samarbetet med Bausch + Lomb för Ximluci i Nordamerika avslutats, arbetar Xbrane på att etablera ett nytt partnerskap i USA under året, något som Martin Åmark anser är realistiskt. Xbrane-chefen förutspår att Ximluci kommer att få godkännande för användning i USA i april 2024.

En förifylld injektionsform av Ximluci förväntas komma ut under det första kvartalet 2025 enligt aktuella prognoser från Xbrane.