Aktinisk keratos (AK) är en av de vanligaste hudsjukdomarna och kan vara ett första steg i utvecklingen av hudcancer. Patienter som genomgår konventionella AK-behandlingar upplever ofta smärta, blödning, inflammation och ärrbildning. Därför är efterfrågan hög på nya och bättre behandlingsalternativ som minskar patientens biverkningar såsom hudskador. Det nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma kommer snart att påbörja klinisk utvärdering av kandidaten AVX001 som en potentiell ny och bättre behandling av AK. BioStock fick chansen att prata med den ansvariga klinikern i det kliniska programmet, professor Merete Hædersdal, för att lära oss mer om AK och Coegin Pharmas kliniska utvecklingsprogram.

Coegin Pharma ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och aktien var över 32 % upp strax efter börsöppningen. 

Hudcancer är en relativt vanlig sjukdom, särskilt bland ljushyade personer vars hudceller är mer sårbara gentemot solens skadliga ljusstrålar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är varje tredje cancerdiagnos en hudcancerdiagnos och cirka tre miljoner människor världen över diagnostiseras varje år med någon form av hudcancer.

Aktinisk keratos – en dold börda inom sjukvården
Ännu vanligare är ett tillstånd som kallas aktinisk keratos (AK) – en pre-cancerös hudsjukdom som bara i USA drabbar nästan 60 miljoner människor varje år. AK förekommer vanligtvis som små, grova eller fjälliga skador på huden orsakade av för mycket exponering av solljus. Många patienter har flera sådana hudskador, vilket kan innebära en betydande börda och påverka livskvaliteten. Skadorna förekommer ofta i ansiktet, öronen, bröstet, samt på ovansidan av händerna och armarna hos medelålders eller äldre människor, och medan AK i sig är inte livshotande kan tillståndet utvecklas till hudcancer om det inte behandlas.

Brist på effektiva behandlingar
Kryoterapi, d.v.s. att man fryser det drabbade hudområdet med flytande kväve, är det vanligaste sättet att avlägsna AK. Det kan dock vara smärtsamt och orsaka kosmetiska skador på huden. De flesta patienter behöver upprepad kryoterapi när nya skador uppträder vilket är både tidskrävande och en betydande börda för patienterna. Enligt American Cancer Society är fotodynamisk terapi (PDT) en effektiv för behandling av vissa cancerformer och AK, men processen är kostsam, smärtsam och tidskrävande. Det finns också ett flertal topikala krämer eller geler tillgängliga, men behandling med dessa tar månader och det krävs flera doser varje dag för att läka den drabbade huden. Dessutom orsakar många av de topikala produkterna hudreaktioner som är besvärliga för patienten.

Därför är efterfrågan på nya innovativa behandlingar för pre-cancerösa tillstånd som AK mycket stor. Enligt Grand View Research värderades AK-behandling till 6,3 miljarder USD 2018, och de förutspår en årlig tillväxttakt på 4,8 procent mellan 2014 och 2026. Marknadstillväxten beror enligt analytiker på en ökning av sjukdomsprevalens och ökad medvetenhet om AK.

Läs hela artikeln och se intervjun med professor Merete Hædersdal på BioStock