Under natten svensk tid meddelade Bioarctics japanska partner Eisai resultat från fas 3-studien Clarity AD. Studien visade att antikroppen lecanemab uppnådde såväl det primära som de sekundära effektmåtten för sjukdomsmodifierande behandling av patienter med Alzheimers sjukdom. Totalt har 1 795 patienter deltagit och studien är registreringsgrundande. Resultatet uppvisade en hög statistiskt signifikant minskning av den kliniska försämringen. Eisai har som mål att ansökan om fullständigt godkännande i USA, samt ansökningar om marknadsföringstillstånd i Japan och EU ska lämnas in senast under det första kvartalet 2023.

Nyheten får Bioarctics aktiekurs att rusa, i skrivande stund handlas aktien kring 220 SEK, vilket motsvarar en uppgång om 140 procent.

– Vi är jätteglada över de fantastiska fas 3-resultaten för lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom som vår partner Eisai tillkännagav idag. Detta ger hopp för miljontals människor över hela världen som kämpar med Alzheimers sjukdom. Resultaten uppfyller helt och hållet våra förväntningar, både vad gäller den höggradiga statistiska signifikansen och samstämmigheten mellan resultaten för det primära effektmåttet och samtliga sekundära effektmått. Detta är en fantastisk prestation av våra anställda och vår partner Eisai som outtröttligt har arbetat i nästan två decennier för att nå denna framgång. Vi är stolta över att vår grundare Lars Lannfelts upptäckter nu har potential att i grunden förbättra behandlingen av patienter med Alzheimers sjukdom, som idag har väldigt begränsade behandlingsalternativ, säger Gunilla Osswald, BioArctics vd. Resultaten bekräftar också vår teknologiplattform och stärker våra förhoppningar om att även kunna bidra till att förbättra behandlingen av Parkinsons sjukdom, ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar.