Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktier i Bilia AB har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag
(SEK)
Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-06-13 35 608 150,0287 5 342 222
2022-06-14 29 501 151,2169 4 461 050
2022-06-15 35 895 149,0351 5 349 615
2022-06-16 34 430 141,2369 4 862 786
2022-06-17 38 962 140,2428 5 464 140

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea för Bilia AB:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Bilia AB:s innehav av egna aktier per den 17 juni 2022 till 4 046 901 aktier. Det totala antalet aktier i Bilia AB uppgår till 96 299 952.