De ledande aktörerna inom branschen har idag meddelat att priset på diesel har höjts med 40 öre till 24,66 kronor per liter. Samtidigt har bensinpriset stigit med 25 öre och nått en ny rekordnivå för detta år, nämligen 21,49 kronor per liter. Det är värt att notera att detta nu är det högsta bensinpriset sedan november föregående år.

Dessa nya prisnivåer gäller framförallt på bemannade stationer för de som fyller på sina bilar. Med den pågående ökningen i världsmarknadspriset på olja, har den svenska kronans svaghet också spelat en roll i prisökningen på bränslen. En svag krona innebär att det krävs mer av den lokala valutan för att köpa samma mängd olja på den globala marknaden. Sammantaget tar det bensinpriset till årshögsta.