Bensinpriset faller – åter under 20 kr. Idag valde bensinstationerna att minska drivmedelspriserna med 20 öre per liter. Under de föregående dagarna har det varit kraftiga prisfluktuationer, mycket på grund av förändringarna i svenska kronans värde samt aktiviteten på de internationella oljemarknaderna bland annat till följd av utvecklingen i mellanöstern.

Nu har priset på bensin minskat till 19:89 kronor per liter, medan dieselpriset också har sänkts med samma belopp, vilket leder till ett nytt pris på 24:46 kronor.

Det är intressant att notera att dessa aktuella drivmedelspriser nu är lägre än vad de var före den tragiska attacken som Hamas utförde på Israel den här veckan. Denna händelse ledde initialt till en uppgång i världsmarknadspriset på olja. Analytiker tror dock att priserna på råolja kan drivas upp ytterligare till följd av oroligheterna.

Dessa snabba förändringar visar hur globala händelser kan ha en direkt inverkan på våra vardagliga utgifter, och hur snabbt marknaden kan skifta till följd av stora internationella händelser.