Ericsson bekräftar nu att de kommer att genomföra en personalminskning på 8 500 anställda globalt som en del av det sparprogram som bolaget tidigare aviserat. 

Enligt Jenny Hedelin på Ericssons pressavdelning så kommer den största delen av nedskärningarna att ske under 2023, men även 2024 kommer att inkluderas. Det är ännu oklart hur nedskärningarna kommer att hanteras i olika länder, men det är tydligt att Ericsson har för avsikt att minska antalet anställda på ett globalt plan.

Här i Sverige har det blivit känt att Ericsson kommer att minska antalet tjänster med cirka 1 400, men enligt Jenny Hedelin så ingår det antalet i de totala nedskärningarna på 8 500. Det innebär att även om Sverige är en av de länder som drabbas hårdast av nedskärningarna, så är det många andra länder som också kommer att påverkas.

Det är en tuff tid för Ericsson och dess anställda, men det är också en tid som kräver mod och beslutsamhet. Ericsson har ett ansvar gentemot sina aktieägare att säkerställa att företaget är lönsamt och konkurrenskraftigt på lång sikt. Det kräver ibland tuffa beslut och åtgärder som kan vara smärtsamma för de anställda.

Vi får hoppas att Ericsson kommer att genomföra nedskärningarna på ett ansvarsfullt sätt och att de kommer att ge de anställda stöd och hjälp under denna tuffa period. Vi får också hoppas att Ericsson kommer att fortsätta att vara en viktig arbetsgivare i Sverige och i världen, och att de kommer att kunna behålla sin position som en av världens ledande företag inom kommunikationsteknologi.