BE Group har förvärvat inkråmet av Hercules armeringsfabrik i Norrköping från Hercules Grundläggning AB, ett dotterbolag inom NCC. Hercules Armering erbjuder armering i form av rakstål, nät samt klippt och bockad armering till projekt över hela Sverige och omsättningen uppgick under 2021 till ca 140 MSEK.

”Förvärvet av Hercules Armering stärker BE Groups erbjudande inom armering i Sverige och innebär att produktions- och lagringskapacitet tillförs i nära anslutning till vår anläggning i Norrköping”, säger Peter Andersson, VD och koncernchef på BE Group.

I förvärvet ingår maskiner, lager, personal och hyreskontrakt för armeringsfabriken samt ett flerårigt samarbetsavtal på armering med NCC. Verksamheten är en mindre tillverkande enhet som idag sysselsätter ett 20-tal personer, egen personal och inhyrd.

”Hercules Armering är en bra verksamhet men skiljer sig från vår kärnverksamhet. Vår bedömning är att BE Group kan utveckla verksamheten bättre än vad vi själva skulle kunna göra, och då också växa med fler kunder”, säger Tomas Dädeby, divisionschef NCC Infrastructure. 

Tillträdet sker senast den 1 maj och verksamheten kommer att ingå i BE Group Sverige AB. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på BE Groups underliggande resultat 2022.