Det globala HR-företaget Remote avslöjar nationerna med bäst livs- och arbetsbalans, en alternativ term till den mer allmänt debatterade arbetslivsbalansen, och används för att beskriva vågen av arbetare som söker en hälsosam balans mellan karriär och privatliv.

HR-företaget Remote presenterade denna undersökning som fokuserar på begreppet “livs- och arbetsbalans,” en term som används för att beskriva arbetstagare som strävar efter en hälsosam balans mellan karriär och privatliv. Statistik visar att över tre fjärdedelar av anställda har upplevt utbrändhet i sina nuvarande jobb. Remote tror att arbetskraftens synsätt bör förändras till att prioritera privatlivet framför arbetet, vilket har lett till användningen av begreppet livs- och arbetsbalans.

“Alla bör ha möjlighet att uppleva personlig tillfredsställelse och professionell framgång, oavsett var de bor,” säger Job van der Voort, medgrundare och VD för Remote. “Länderna som toppar denna globala listan över livs- och arbetsbalans banar vägen för en bättre arbetsmiljö i framtiden genom att omfamna denna filosofi och erbjuda den infrastruktur som krävs.”

Några intressanta insikter från studien inkluderar:

 • Europa leder vägen när det gäller livs- och arbetsbalans, med sex länder i topp tio, inklusive Danmark på femte plats och Norge på sjätte plats.
 • Totalt sett finns fyra nordiska länder med i topp 20, med Sverige på elfte plats och Finland på femtonde plats.
 • Två länder från Oceanien finns bland toppen, där Nya Zeeland rankas först och Australien tar fjärde plats, delvis på grund av deras generösa lönesystem.
 • USA rankas lågt, på plats 53, på grund av bristen på lagstadgad semester, sjukpenning och ett omfattande hälsovårdssystem.

Remotes globala indexstudie utvärderade livs- och arbetsbalanskvaliteten i länder med en BNP-rankning inom topp 60 och rankade varje nation på en skala från ett till 100. Faktorer som beaktades var bland annat minimilön, sjukfrånvaro, föräldraledighet, tillgång till sjukvård, allmän lycka i befolkningen, genomsnittliga arbetstimmar och inkludering av hbtqi-personer.

Här är topp tio-länderna enligt studien:

 1. Nya Zeeland – 79,35
  Indexstudien placerar Nya Zeeland på nummer ett över länderna med bäst livs- och arbetsbalans. Med en stark ekonomi så rankas Nya Zeeland nummer ett tack vare höga poäng på flera olika punkter; ett generöst antal lagstadgade semesterdagar (32), en hög grad av sjukpenning (80%) och ett statsfinansierat allmänt sjukvårdssystem.
 2. Spanien – 75,55
  Samtidigt som den traditionella spanska siestan har blivit en form av internationell stereotyp så vilar den europeiska nationen Spanien fortfarande på en kultur som uppmuntrar balans. Med genomgående höga poäng på alla punkter så står landet ut med ett generöst antal lagstadgade semesterdagar (36). Landet har även en av de kortaste arbetsveckorna i genomsnitt.
 3. Frankrike – 75,34
  Med ett av de högsta befolkningstalen i Europa (ca. 65 miljoner) och bland ett av de högsta BNP i världen, så har företag i Frankrike anammat en hälsosam attityd till livs- och arbetsbalans. Arbetare åtnjuter rikligt med fritid, en generös minimilön och 36 dagar med lagstadgad semester per år.
 4. Australien – 73,71
  Med sina vackra landskap, sin avslappnade kultur och med ett gynnsamt klimat året runt så hamnar Australien, föga överraskande, högt upp på listan. Landet erbjuder den högsta minimilönen per timme för alla länder och sjukpenning består av 100% av din ursprungliga lön.
 5. Danmark – 73,67
  Som ett av de lyckligaste länderna i världen enligt den årliga “Happiness Index” (näst efter Finland), så erbjuder Danmark ett generöst antal semesterdagar (36), 100% sjukpenning och allmän sjukvård. Tillsammans med Norge så är det även ansett vara ett av Europas mest hbtqi-vänliga land.
 6. Norge – 73,05
  Norrmännen ses ofta som de lyckligaste människorna i Europa, och anställda får 35 lagstadgade semesterdagar och 100% i sjukpenning. Långa arbetsveckor är sällsynta och landet kan ståta med ett ryktbart statsfinansierat sjukvårdssystem – hälsoutgifter per person är högre i Norge än i de flesta länder.
 7. Nederländerna – 69,14
  Nederländerna är ofta ansett vara ett land med en modern, självständig kultur, som erbjuder stor support till hbtqi-rättigheter och är det näst lyckligaste landet i undersökningens topp tio.  Även om nederländare inte erbjuds ett statligt sjukvårdspaket och antalet semesterdagar befinner sig på genomsnittet, så erbjuds en generös föräldraledighet.
 8. Storbritannien – 69,07
  Med en höginkomstekonomi och en mycket hög mänsklig utvecklingsindexrankning stoltserar Storbritannien med världens sjätte största ekonomi baserat på BNP. Landet har även en hälsosam inställning till livs- och arbetsbalans, med ett internationellt erkänt hälso- och sjukvårdssystem, en generös minimilön och en av de högsta globala nivåerna av lagstadgad föräldraledighet.
 9. Kanada – 67,91
  Kanada erbjuder ett allmänt sjukvårdspaket och anses vara det mest hbtqi-vänliga landet att bo och arbeta i. Remote rankade Kanada som den främsta internationella destinationen för yrkesverksamma på grund av dess höga livskvalitet, säkerhet och mångfald av fritidsaktiviteter.
 10. Brasilien – 67,73
  Brasilien är det enda sydamerikanska landet som finns med på Remotes topp tio-lista. Landets höga ställning beror till stor del på dess generösa sjuk- och föräldrapenning, samt dess statligt finansierade allmänna sjukvårdssystem. Brasilien är en populär resedestination som också har en hälsosam inställning till arbete och privatliv.