Infrastrukturinvesteraren Basalt presenterar genom Ride Bidco ett erbjudande till aktieägarna i bussoperatören Nobina värt 108 SEK per aktie, framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar Nobina till cirka 9,3 mdSEK och motsvarar en premie på knappt 30 procent i förhållande till stängningskursen om 83:35 SEK den 10 december 2021, den sista handelsdagen innan budet.

Nobinas styrelse rekommenderar enhälligt Nobinas aktieägare att acceptera budet.

Som en del av sin utvärdering av erbjudandet har Nobinas styrelse även undersökt andra möjligheter och beaktat tidigare framställda intressen från andra potentiella budgivare.

Flera styrelseledamöter är av uppfattningen att Nobina utifrån bolagets framtidsutsikter, nya strategi och affärsplan samt ställning som Nordens största kollektivtrafikföretag, har potential för en accelererad tillväxt, både organisk och icke-organisk, som kan skapa större värden än Ride Bidcos offentliga uppköpserbjudande och därför kan vara intressant för investerare med ett långsiktigt perspektiv.

“Med detta sagt noterar styrelsen att det kan ta tid innan aktiemarknaden uppmärksammar Nobina för dess nuvarande strategi och affärsplan”, skriver styrelsen.

Erbjudandet är villkorat av en accept i sådan utsträckning att Ride Bidco blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Nobina.

“Nobina har många starka attribut som Basalt finner tilltalande, framför allt dess marknadsledande position i Norden, med ett av regionens mest kompletta erbjudanden inom kollektivtrafik, och företagets ambitiösa hållbarhetsmål”, säger Rob Gregor, Managing Partner på Basalt Infrastructure Partners.

Vidare lyfter Basalt fram att allmänhetens efterfrågan på hållbara transportlösningar kommer att driva en omfattande transformering av den nordiska transportinfrastruktursektorn under de kommande åren.

“För att kunna möta dessa krav kommer det att krävas att Nobina fortsatt allokerar kapital till investeringar i ny teknik, elektrifiering och nya mobilitetslösningar och tjänster. I en privat miljö kan Basalt tillhandahålla det långsiktiga perspektivet, den finansiella styrkan och den sektorexpertis som krävs för att Nobina ska fortsätta leda denna transformation och lyckas med sin allt mer aktiva förvärvsagenda”, säger Rob Gregor.