Endast tre av tio småföretagare i Sverige har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete, visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort. Detta trots att nära hälften av de tillfrågade tror att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel.

– Småföretagen har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och bidrar till att säkra långsiktig svensk tillväxt. Men brist på tid står ofta i vägen för att ställa om. Ett effektivt sätt att starta sitt hållbarhetsarbete är att se över administrativa rutiner, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

Knappt tre av tio småföretagare i Sverige, 29 procent, har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete. Detta trots att nära hälften, 45 procent, tror att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel. Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort.

Vanligt förekommande skäl till att småföretag saknar en hållbarhetsplan är att kunderna inte efterfrågar det, att företagaren själv inte ser några fördelar med att ha en sådan plan och att det inte finns tid att ta fram en plan.

– Att fler småföretagare hittar sätt att göra sin verksamhet mer hållbar gynnar såväl det egna företaget som planeten. Digitala program och tjänster hjälper företag både att effektivisera och att minska klimatavtrycket, genom exempelvis färre tjänsteresor och minskad pappershantering, säger Helene Struthers.

Trots pandemin startades rekordmånga företag i Sverige under första halvåret 2021, över 40 000 stycken, vilket är en ökning med drygt nio procent jämfört med motsvarande period i fjol. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.