Idag är sista chansen för de som önskar få sin skatteåterbäring så snabbt som möjligt i april. Genom att godkänna deklarationen digitalt senast den 3 april, utan att göra några ändringar, kan man förvänta sig sin skatteåterbäring mellan den 9 och 12 april. Detta snabba förfarande gäller dock endast om man accepterar de redan ifyllda uppgifterna utan justeringar.

Viktigt att granska deklarationen

Trots det lockande av att snabbt få tillbaka skattepengar, understryker Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom, betydelsen av att noga granska deklarationen. Det är essentiellt att verifiera att uppgifter om inkomster och ränteutgifter är korrekta samt att inte missa möjliga avdrag som kan minska skattebeloppet, exempelvis reseavdrag eller avdrag för dubbel bosättning.

Nytt för året

En nyhet för i år är att även de som ska betala kvarskatt kan påskynda processen genom att digitalt godkänna sin deklaration senast den 3 april, vilket leder till att slutskattebeskedet erhålls redan i april. De som däremot önskar mer tid att arrangera betalning av kvarskatten bör avvakta med sin deklaration till efter den 3 april men senast den 2 maj, vilket skjuter fram betalningsdatumet till september.

Betalning av kvarskatt

Skatteverket har satt den årliga räntan på kvarskattebelopp till 5 procent. Ränta påförs från den 13 februari för belopp över 30 000 kronor och från den 4 maj för belopp under denna summa. För att undvika räntekostnader rekommenderas betalning innan dessa datum. Noterbart är att Swish-betalningar bokförs samma dag, medan bankgirotransaktioner kan ta en bankdag.

Digitala alternativ

Skatteverket uppmanar alla med e-legitimation att nyttja deras e-tjänst eller app för att godkänna sin deklaration, oavsett om man mottagit den digitalt eller på papper. Det är även möjligt att godkänna sin deklaration genom att sms:a eller ringa. För de utan digital brevlåda skickas deklarationen ut på papper mellan den 15 mars och 15 april.

Sammanfattningsvis erbjuder Skatteverket ett snabbt och effektivt sätt att hantera årets deklaration, med fördelar för både de som väntar på återbäring och de som måste betala kvarskatt. Dock är det av yttersta vikt att noggrant granska och godkänna sin deklaration för att säkerställa korrektheten i uppgifterna och maximera potentiella avdrag