Bankernas digitalisering måste fortsätta – stora fördelar med P27

När betalinfrastrukturprojektet P27, som fortfarande väntar på tillstånd för att kunna starta, väl kommer igång innebär det klara fördelar för bankernas kunder med betalningar i realtid som bland annat underlättar handel inom och mellan de nordiska länderna, det skriver Alexandre Oxfeldt, affärsutvecklare inom finansiella tjänster, på IT-tjänsteföretaget Endava i Norden.

P27, som startades 2018, har blivit fördröjt och väntar på tillstånd från Finansinspektionen (FI). Myndigheten har godkänt P27:s förvärv av Bankgirocentralen, men har ytterligare krav som P27 behöver uppfylla för att få klartecken från FI.

Det främsta syftet med P27, som ägs av några av de största bankerna i Norden, är att ersätta gammal med modern och mer flexibel betalinfrastruktur mellan bankerna. I Sverige finns sedan många år Bankgirocentralen, som visserligen är en robust och pålitlig betalinfrastruktur, men som innebär att betalningar ibland syns hos mottagarens bankkonto först efter en dag. Motsvarigheter till Bankgirocentralen finns i övriga nordiska länder. 

P27 innebär betalningar i princip i realtid, vilket ger flera fördelar. Företag får pengar direkt i stället för till exempel nästa vardag. Det kan i vissa situationer innebära att företag slipper betala för garantier när betalning sker vid ett senare tillfälle. Det är också ett mer flexibelt betalsystem som underlättar nya tjänster, vid till exempel e-handel. Det underlättar också för företag att expandera både inhemskt och internationellt genom att betalningar sker omedelbart och till lägre risk med olika valutor.   

Även privatpersoner får pengarna i princip i realtid till sina bankkonton. På längre sikt är också ambitionen att en svensk person som köper något i till exempel Danmark kan använda swish eftersom P27 hanterar valutaväxlingar mellan de olika ländernas valutor. Ambitionen är då att en svensk privatperson swishar pengar till en dansk person som har danska motsvarigheten Mobilpay. Det går inte idag eftersom plattformarna baseras på olika clearingsystem som varken kan kommunicera med varandra eller hantera grannländernas valutor. Däremot kommer en privatperson inte att direkt kunna använda sig av P27, som bara är avsett för betalningar mellan banker.

En annan fördel med P27, vars namn kommer från 27 miljoner invånare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, är lägre transaktionskostnader för bankerna.

I ett större perspektiv är det önskvärt med fortsatt digitalisering av bankerna, som fortfarande har många äldre IT-system. De som främst gynnas är bankkunderna, med P27 som ett bra exempel.