En ny undersökning kallad ”Banking in 2035”, utförd i samarbete mellan Economist Impact och SAS Institute, avslöjar bankernas växande fokus på socialt ansvar. Resultaten baseras på svar från 500 höga chefer inom banksektorn globalt, där 76 % understryker sitt ansvar för att bidra till ett bättre samhälle, inklusive miljöförbättringar.

Bankernas sociala ansvarstagande går dock utöver bara ord. För att dessa ambitioner ska bli verklighet, måste banksektorn utvecklas på flera viktiga områden, såsom att tillhandahålla bättre och mer individanpassade kundtjänster. Detta mål korrelerar med ökad lönsamhet, vilket visar att socialt ansvarstagande och goda affärer inte är motsägelsefulla.

Tre centrala områden fram till 2035 har identifierats:

Individfokus
Banker behöver erbjuda skräddarsydda upplevelser, vilket kräver avancerad dataanalys för att förutsäga och tillgodose individuella kundbehov.

Digitala kanaler
Digitala plattformar förväntas bli den främsta kontaktpunkten mellan bank och kund. En framtid där kunderna sköter sina ärenden online via datorer eller smartphones är inte långt borta.

Datadrivet beslutsfattande
Banker måste ha avancerade dataanalysverktyg för att effektivt analysera kunddata, förutse trender och hantera risker.

Dessa krav understryker vikten av robust cybersäkerhet och tillgång till analysdata. Banksektorn står inför utmaningar som att utveckla nya tekniska lösningar och processer, samt att driva förändring i attityder och arbetssätt. Många framsynta banker har redan börjat denna resa.

För en mer detaljerad inblick, ladda ner hela rapporten ”Banking in 2035” här.