Bank of America har beordrats att betala 250 miljoner USD, motsvarande ca 2,7 miljarder SEK, i böter och ersättning till kunder för olagliga avgifter och falska konton. En utredning genomförd av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) avslöjade att banken under flera år skadat hundratusentals kunder genom att dubbeldebitera avgifter, hålla tillbaka belöningar och öppnat konton utan kundernas medgivande.

Banken har beordrats att betala över 100 miljoner USD i ersättning till drabbade kunder och ytterligare 150 miljoner USD i böter för sina överträdelser. En särskild undersökning  har även resulterat i en bötesavgift på 60 miljoner USD för överträdelser av lagar gällande övertrasseringsavgifter.

CFPB:s utredning avslöjade att Bank of America använde sig av ett ”dubbeldebiteringsschema” för att generera extra intäkter genom att upprepade gånger debitera kunderna för samma transaktion. Banken har även hållit tillbaka belöningar som erbjöds vid kreditkortsanmälningar och öppnat konton utan kundernas kännedom.

Detta är inte första gången som Bank of America bestraffas för olagliga metoder. Tidigare har banken fått böta 727 miljoner USD för vilseledande marknadsföring och 20 miljoner USD för att ha debiterat kunder för kreditövervakningstjänster de aldrig fick.

Bank of America har även tidigare fått betala böter på totalt 235 miljoner USD under 2022 för att ha felaktigt behandlat kundkonton och frysning av konton under covid-19-pandemin.

CFPB:s beslut att bestraffa Bank of America visar vikten av att ha en federal myndighet som övervakar finansmarknaden och skyddar konsumenternas intressen. Banken har agerat upprepade gånger i strid med lagen, trots tidigare böter och påföljder.

Bank of America har meddelat att de frivilligt har minskat övertrasseringsavgifter och avskaffat vissa avgifter för otillräckliga medel. De har även sänkt övertrasseringsavgiften från 35 till 10 USD. Trots dessa åtgärder återstår det att se hur banken kommer att återvinna förtroendet hos sina kunder efter dessa upprepade överträdelser.