Tillverkningsbolaget Balco, specialiserade inom tillverkning av balkonglösningar såg sin orderingång närmare halveras under Q3, jämfört med samma period föregående år. Balco-aktien tappar cirka drygt 4,5 procent under måndagen. 

Balco rapporterade siffror för det tredje kvartalet på måndagseftermiddagen, ett kvartal där omsättningen sjönk till 253 MSEK (311). Vidare sjönk EBITA-resultatet till 14 MSEK (16) och EBIT till 12 (16).

Under perioden sjönk orderingången kraftigt, och uppgick till 135 MSEK (265). Den totala orderstocken landade på 1 067 MSEK (1 461).

“Svag orderingång under kvartalet men fortsatt stort intresse för våra produkter. Behovet av att göra åt-gärder på sin balkong försvinner inte. En icke åtgärdad balkong medför i förlängningen en fara för såväl den boende som de som rör sig kring balkongen”, säger Camilla Ekdahl, VD och koncernchef. 

Camilla Ekdahl fortsätter:

“Balco går in på ny marknad då vi tagit vår första order på Irland till ett värde av ca 3 MEUR. Vi bedömer att det finns stor potential på denna marknad framöver inom nybyggnationssegmentet.”