Baker McKenzie förstärker med Katarina Bilge

Baker McKenzie har rekryterat Katarina Bilge som ansluter från Justitiedepartementet där hon varit kansliråd. Hon har även tidigare erfarenheter från arbete i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Katarina kommer att förstärka Baker McKenzies verksamhetsgrupper för tvistelösning och bolagsrätt. Hon anslöt till kontoret i Stockholm den 13 september.

– Vi är väldigt glada att Katarina har valt att ansluta till oss. Hennes kombinerade erfarenheter från domstolarna och lagstiftningsarbetet inom bolagsrätten är mycket eftertraktade och kommer att förstärka vår kompetens lokalt i Stockholm. Vi ser en ökad efterfrågan från klienter både i och utanför Sverige för denna typ av rådgivning och rekryteringen är ett led i att stärka kompetensen inom dessa viktiga områden, säger ansvarig delägare Erik Forsin på Baker McKenzie

Katarina Bilge har tjänstgjort som domare inom Svea hovrätts domkrets, men kommer senast från Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt. Där har hon framförallt arbetat med bolagsrättsliga frågor, de senaste åren som kansliråd. Hon har bland annat arbetat med implementeringen av EU-direktivet om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar och direktivet om uppmuntrande av långsiktigt aktieägarengagemang. Hon har också deltagit som sakkunnig i statliga utredningar inom bolagsrätten. Dessutom har hon arbetat som administrativ jurist i Högsta domstolen. Hon inledde sin juridiska karriär som trainee på EU-kommissionens rättstjänst i Bryssel och på advokatbyråer i Stockholm och München. Katarina erhöll sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2006.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Baker McKenzies skickliga team och att min erfarenhet ska bidra till fortsatt tillväxt. Det känns väldigt inspirerande att gå till en så stor internationell advokatbyrå som Baker McKenzie och få möjlighet att assistera klienter med olika former av tvistelösning och bolagsrättslig rådgivning både i Sverige och globalt, säger Katarina Bilge.