Företaget Azelio, som utvecklar teknologi för långvarig energilagring, har rapporterat om viktiga framsteg under 2022 men trots dessa framgångar har försäljningsprocesserna för deras TES.POD-system tagit längre tid än väntat, vilket påverkar deras mål att leverera 10 medelstora projekt på 0,5-5 MW under 2023. Detta innebär att Azelio inte kommer att nå sitt leveransmål för 2023, och prognosen för när ett positivt kassaflöde nås kommer att försenas. För att hantera detta behöver företaget ta in ytterligare finansiering under 2023, något som framgår av ett pressmeddelande under måndagen.

Det är viktigt att notera att efterfrågan på LDES-lösningar växer exponentiellt, med behovet av att skala upp till cirka 400 gånger dagens nivåer år 2040 enligt LDES Council. Azelio är engagerade i att utnyttja dessa affärsmöjligheter och fortsätter att göra framsteg i pågående diskussioner med potentiella kunder på fyra målmarknader: södra Afrika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA), USA och Australien. Trots detta kommer tiden det tar att omvandla dessa diskussioner till tecknade avtal fortfarande vara längre än väntat, vilket kommer att försena försäljning och kommersialisering och innebära att flera av de tidigare planerade leveranserna för 2023 förmodligen inte kommer att ske förrän 2024.

Samtidigt ser Azelios ledning fortfarande en stark potential i LDES-marknaden och är övertygade om att många nya order kommer att säkras under 2023. Företaget kommer att fortsätta att arbeta hårt för att öka försäljningen och kommersialisera sin teknologi, samtidigt som man säkrar den ytterligare finansiering som behövs för att fortsätta utvecklingen.

Aktien är ner ca 97 % på knappt två år.